tăng hải tuân

 1. Tăng Hải Tuân

  Đề thi chọn HSG Vật lí lớp 12 THPT (HSG tỉnh) - tỉnh Thái Bình - 2016-2017 (có giải chi tiết) 2016-12-16

  Đề thi chọn HSG lớp 12 THPT (HSG tỉnh) - tỉnh Thái Bình - 2016-2017 (có giải chi tiết) Lời giải bởi: Thầy Tăng Hải Tuân Page: https://www.facebook.com/TangHaiTuan.Physics/
 2. Tăng Hải Tuân

  Đề thi thử 2017 - Lần 1 - môn Vật lí - Chuyên Vĩnh Phúc (Có giải chi tiết) 2016-12-12

  Đề thi thử 2017 - Lần 1 - môn Vật lí - Chuyên Vĩnh Phúc (Có giải chi tiết) Lời giải bởi: Thầy Tăng Hải Tuân Page: https://www.facebook.com/TangHaiTuan.Physics/
 3. Tăng Hải Tuân

  Đề thi thử 2017 - Lần 1 - môn Vật lí - Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình (Có giải chi tiết) 2016-12-12

  Đề thi thử lần 1 2017 - Môn Vật lí - Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình (Có giải chi tiết) Lời giải bởi: Thầy Tăng Hải Tuân Page: https://www.facebook.com/TangHaiTuan.Physics/
Top