Vật lý 12, sóng ánh sáng

khanhkhanh

New Member
Trong thí nghiệm I-âng với ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa là 0,5mm. Tại hai điểm M, N trên màn cách nhau 18,2 mm trong đó tại M là vị trí vân sáng còn tại N không phải là vân sáng cũng không phải vân tối, Số vân trên đoạn MN là
A. 40 B. 37 C. 41 D. 15
 
Last edited:

Chuyên mục

Quảng cáo

Back
Top