The Collectors

Trong thiên văn, để nghiên cứu về nhiệt độ, thành phần hóa học của mặt trời và các sao, người ta dùng phép phân tích...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong thiên văn, để nghiên cứu về nhiệt độ, thành phần hóa học của mặt trời và các sao, người ta dùng phép phân tích quang phổ. Quang phổ của mặt trời và các sao mà ta quan sát được trên Trái Đất là
A. Quang phổ vạch hấp thụ
B. Quang phổ liên tục xen kẽ với quang phổ vạch
C. Quang phổ liên tục
D. Quang phổ vạch phát xạ.
Quang phổ của mặt trời và các sao mà ta quan sát được trên Trái Đất là quang phổ vạch hấp thụ (do qua lớp khí quyển thì 1 số màu bị hấp thụ).
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top