Tăng Hải Tuân

Trong mạch dao động LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0, khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị...

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Câu hỏi: Trong mạch dao động LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0​, khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng 0,25 giá trị cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là
A. $\dfrac{{{U}_{0}}\sqrt{10}}{2}$
B. $\dfrac{{{U}_{0}}\sqrt{12}}{4}$
C. $\dfrac{{{U}_{0}}\sqrt{15}}{4}$
D. $\dfrac{{{U}_{0}}\sqrt{5}}{2}$
+ Hiệu điện thế giữa hai bản tụ $u={{U}_{0}}\sqrt{1-{{\left(\dfrac{i}{{{I}_{0}}} \right)}^{2}}}={{U}_{0}}\sqrt{1-{{\left(\dfrac{0,25{{I}_{0}}}{{{I}_{0}}} \right)}^{2}}}=\dfrac{\sqrt{15}}{4}{{U}_{0}}.$
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top