Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?

thehiep

Giọt nước tràn mi
Câu hỏi
Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.
B. Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường.
C. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
D. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
 

Chuyên mục

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Câu hỏi
Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.
B. Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường .
C. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
D. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
Lời giải:
Điện trường và từ trường biến thiên cùng pha. Suy ra đáp án cần chọn là $D$​


 

thehiep

Giọt nước tràn mi
Trong sóng điện từ: Vector cường độ điện trườngvector cảm ứng từ biến thiên tuần hoàn cùng pha theo thời gian và có phương vuông góc với nhau
Trong mạch dao động LC: Dòng điện và từ trường biến thiên cùng pha; Điện tích và điện trường biến thiên cùng pha nên điện trường và từ trường vuông pha nhau
 

tien

New Member
Thế cuối cùng là chọn cái gì hả các đại ca,và vì sao luôn ợ =.=
 

ashin_xman

Đại Học Y Hà Nội
Moderator
Câu hỏi
Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.
B. Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường .
C. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
D. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
Mình chọn A thehiep
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Câu hỏi
Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.
B. Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường .
C. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
D. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
Trả lời: Mình chọn $A$.
Lí do: Nếu năng lượng từ trường cực đại thì năng lượng điện trường cực tiểu và ngược lại. Nó gần giống quan hệ của li độ và vận tốc trong dao động điều hòa!
 

tony_1994

New Member
Câu C và D bác bỏ ý kiến nhau nên phải có 1 câu sai
=> D sai nhưng mình hỏi vì sao A lại đúng ???
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Câu C và D bác bỏ ý kiến nhau nên phải có 1 câu sai
=> D sai nhưng mình hỏi vì sao A lại đúng ???
Năng lượng từ trường và điện trường tất nhiên ngược pha nhau rồi. Nó chính là hàm $\sin ^2$ và $\cos ^2$. Hay hiểu tương ứng nó là động năng và thế năng trong dao động cơ.
 

tuananhlfc

New Member
Câu B mình đọc không hiểu lắm, độ biến thiên bằng và trái dấu nghĩa là sao :(
Mà sao thấy câu A và C đều sai vậy
 

Quảng cáo

Top