Trên đoạn MN = 30mm (M và N ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân

nhocmimihi

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe $a = 2mm$, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh D = 2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng $\lambda _{1}$ = 0,5$\mu m$ và $\lambda _{2}=0,4\mu m$. Trên đoạn $MN = 30mm$ ($M$ và $N$ ở cùng một bên của vân sáng trung tâm $O$ và $OM = 5,5mm$) có bao nhiêu vân tối bức xạ $\lambda _{2}$ trùng với vân sáng của bức xạ $\lambda _{1}$:
A. 15
B. 7
C. 14
D. 9
 

ashin_xman

Đại Học Y Hà Nội
Moderator
Bài toán
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh D = 2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng $\lambda _{1}$ = 0,5$\mu m$ và $\lambda _{2}=0,4\mu m$. Trên đoạn MN = 30mm (M và N ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân tối bức xạ $\lambda _{2}$ trùng với vân sáng của bức xạ $\lambda _{1}$:
A. 15
B. 7
C. 14
D. 9
Bài Làm:
Ta có:
$$\lambda _{1}:\lambda _{2}=5:4$$
Vậy vị trí có màu cùng mùa vân sáng trung tâm là:
$$x=k4\dfrac{\lambda _{1}D}{a}=2k$$
Từ giả thiết ta có:
$$5,5\leq 2k\leq 35,5\Leftrightarrow 2,75\leq k\leq 17,75$$
Vậy có: 15 điểm cùng màu vân sáng trung tâm trên $MN$
Đáp án: A
 

hoaluuly777

Well-Known Member
Đề có hỏi vân cùng màu ở vân trung tâm đâu?? Bạn đọc kĩ đề đi, bài mình làm như sau:
Vì là vân tối bức xạ $\lambda _2$ trùng với vân sáng của bức xạ $\lambda _1$ nên ta có hệ thức: $m.i_1 = n\dfrac{i_2}{2}$ (n là số lẻ, m là số nguyên)
Theo ycđb, ta có:
$5m = 2n \rightarrow 5,5 < 5m.i_1 < 35,5\rightarrow 11 < 5m < 71\rightarrow 5,5 < n < 35 \rightarrow n = 14 $
 

Quảng cáo

Top