[Topic] Những bài toán sóng cơ Ôn thi Đại học 2015

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Mùa thi Đại học 2014 vừa trôi qua, năm học 2014-2015 đã đến. Vì một lí do nào đó mà dạo này diễn đàn vắng bóng thành viên nên mình lập topic này để ôn tập và nâng cao kiến thức để ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để diễn đàn ngày một càng sôi nổi, là nơi giao lưu, chia sẻ và trao đổi kiến thức.;)
Quy định post bài trong topic:
+ Post bài theo đúng thứ tự bài 1, bài 2,..., Không spam không chém gió =;
+Hạn chế trùng lặp các dạng bài toán, những bài toán quá dễ hay quá khó. Những bài toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+Không post quá nhiều bài toán khi những bài toán trước chưa có lời giải
+Hy vọng có những bài toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
Bài toán mở đầu:
Bài toán 1: Sóng ngang có chu kỳ $T$, bước sóng $\lambda$, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ điểm M rồi mới đến điểm N cách nó $\dfrac{\lambda }{5}$. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng và đang đi lên thì sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?
A. 11T/20
B. 19T/20
C. T/20
D. 9T/20
 
Last edited:

Chuyên mục

hoankuty

Ngố Design
Mùa thi Đại học 2014 vừa trôi qua, năm học 2014-2015 đã đến. Vì một lí do nào đó mà dạo này diễn đàn vắng bóng thành viên nên mình lập topic này để ôn tập và nâng cao kiến thức để ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để diễn đàn ngày một càng sôi nổi, là nơi giao lưu, chia sẻ và trao đổi kiến thức.;)
Quy định post bài trong topic:
+ Post bài theo đúng thứ tự bài 1, bài 2,..., Không spam không chém gió =;
+Hạn chế trùng lặp các dạng bài toán, những bài toán quá dễ hay quá khó. Những bài toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+Không post quá nhiều bài toán khi những bài toán trước chưa có lời giải
+Hy vọng có những bài toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
Bài toán mở đầu:
Bài toán 1: Sóng ngang có chu kỳ $T$, bước sóng $\lambda$, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ điểm M rồi mới đến điểm N cách nó $\dfrac{\lambda }{5}$. Nếu tại thời điểm t, điểm M cách vị trí cân bằng và đang đi lên thì sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?
A. 11T/20
B. 19T/20
C. T/20
D. 9T/20
Nhân vật hổ báo đã xuất hiện! Mình đi tránh bão thôi =))=))=))
 

Huyen171

Well-Known Member
Mùa thi Đại học 2014 vừa trôi qua, năm học 2014-2015 đã đến. Vì một lí do nào đó mà dạo này diễn đàn vắng bóng thành viên nên mình lập topic này để ôn tập và nâng cao kiến thức để ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để diễn đàn ngày một càng sôi nổi, là nơi giao lưu, chia sẻ và trao đổi kiến thức.;)
Quy định post bài trong topic:
+ Post bài theo đúng thứ tự bài 1, bài 2,..., Không spam không chém gió =;
+Hạn chế trùng lặp các dạng bài toán, những bài toán quá dễ hay quá khó. Những bài toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+Không post quá nhiều bài toán khi những bài toán trước chưa có lời giải
+Hy vọng có những bài toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
Bài toán mở đầu:
Bài toán 1: Sóng ngang có chu kỳ $T$, bước sóng $\lambda$, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ điểm M rồi mới đến điểm N cách nó $\dfrac{\lambda }{5}$. Nếu tại thời điểm t, điểm M cách vị trí cân bằng và đang đi lên thì sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?
A. 11T/20
B. 19T/20
C. T/20
D. 9T/20
Đề phải là M ở VTCB chứ cậu hoặc cách thì phải cách bao nhiêu chứ?
 

Huyen171

Well-Known Member
Mùa thi Đại học 2014 vừa trôi qua, năm học 2014-2015 đã đến. Vì một lí do nào đó mà dạo này diễn đàn vắng bóng thành viên nên mình lập topic này để ôn tập và nâng cao kiến thức để ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để diễn đàn ngày một càng sôi nổi, là nơi giao lưu, chia sẻ và trao đổi kiến thức.;)
Quy định post bài trong topic:
+ Post bài theo đúng thứ tự bài 1, bài 2,..., Không spam không chém gió =;
+Hạn chế trùng lặp các dạng bài toán, những bài toán quá dễ hay quá khó. Những bài toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+Không post quá nhiều bài toán khi những bài toán trước chưa có lời giải
+Hy vọng có những bài toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
Bài toán mở đầu:
Bài toán 1: Sóng ngang có chu kỳ $T$, bước sóng $\lambda$, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ điểm M rồi mới đến điểm N cách nó $\dfrac{\lambda }{5}$. Nếu tại thời điểm t, điểm M cách vị trí cân bằng và đang đi lên thì sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?
A. 11T/20
B. 19T/20
C. T/20
D. 9T/20
Mình làm thế này
Vẽ đường tròn lượng giác. Từ đề bài dễ dàng xác định được vị trí của N
Sau đó tính được
$t=\dfrac{T}{4}-\dfrac{T}{5}+\dfrac{T}{2}=\dfrac{11T}{20}$
(thời gian đi $n\lambda$ tương ứng là $nT$)
 

Huyen171

Well-Known Member
Bài toán 2: Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp cùng pha S1, S2 cách nhau 20 cm, bước sóng λ = 2cm tạo hệ vân
giao thoa trên mặt nước. Xét $\dfrac{1}{2}$ đường tròn tâm S1 bán kính 10cm đối xứng qua đường thẳng S1 S2. Số điểm
cực đại, đứng yên trên $\dfrac{1}{2}$ đường tròn trên là:
A. 14,14
B. 13,12
C. 12,12
D. 16,14
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Đề phải là M ở VTCB chứ cậu hoặc cách thì phải cách bao nhiêu chứ?
Đã sửa thành qua VTCB
P/s: Vẽ sóng hình sin cho ta một cách làm khá nhanh bằng giản đồ thời gian
Lời giải khác cho câu 1:
Sóng truyền từ M đến N, mặt khác M cách N một khoảng $\dfrac{\lambda}{5}$ nên sau thời gian $\dfrac{T}{5}$ điểm N sẽ đến vị trí điểm M.
khi đó N ở VTCB nên N đi lên nên hạ xuống thấp nhất với thời gian
T/4+T/2=3T/4
Nên thời gian N hạ xuống thấp nhất là
t=T/5+3T/4= 19T/12 :D

Đáp án B
 
Last edited:

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán 2: Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp cùng pha S1, S2 cách nhau 20 cm, bước sóng λ = 2cm tạo hệ vân
giao thoa trên mặt nước. Xét $\dfrac{1}{2}$ đường tròn tâm S1 bán kính 10cm đối xứng qua đường thẳng S1 S2. Số điểm
cực đại, đứng yên trên $\dfrac{1}{2}$ đường tròn trên là:
A. 14,14
B. 13,12
C. 12,12
D. 16,14
+Tìm số điểm cực đại cực tiểu trên đoạn $S_1O$ với $O$ là trung điểm của $S_1S_2$.
Tìm số điểm cực đại:
$ -S_1S_2 <k\lambda < S_1S_2 \Leftrightarrow \dfrac{-S_1S_2}{\lambda}<k <\dfrac{S_1S_2}{\lambda} \Leftrightarrow -10<k<10$
Số điểm dao động cực đại trên $S_1O$ ứng với $k={0;1;2;...;9}$
Có 10 điểm cực đại
Số điểm không dao động trên $S_1O$ ứng với $k={0,5;1;5;...8,5;9,5}$
Có 10 điểm không dao động
+Tìm số điểm cực đại, cực tiểu trên 1/2 đường tròn tâm $S_1$ bán kính 10 cm (Qua O)
Số điểm cực đại 1/2 trên đường tròn= 2. Số điểm cực đại trên $S_1O$ (trừ điểm O) +1 (lấy điểm O)=19
Số điểm không dao động trên 1/2 đường tròn= 2. Số điểm cực tiểu trên $S_1O$ = 20
Suy ra đáp án : E. 19; 20 :(
P/s: Không có đáp án
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán 3:Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm $S_1, S_2$ có hai nguồn dao động với phương trình $u_1=u_2=a \cos \left(40 \pi t\right)$ (mm). Biết tốc độ truyền sóng là 120 cm/s, gọi I là trung điểm $S_1S_2$. Lấy hai điểm A và B nằm trên $S_11S_2 $(A, B nằm khác phía so với I) lầ lượ cách I các khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc điểm A là 12 cm thì vận tốc tại điểm B là :
A. $4\sqrt{3}$ cm/s
B. -6 cm/s
C. 6 cm/s
D. $-4 \sqrt{3} $ cm/s

Bài toán 4:Trên một sợi dây có ba điểm M, N và P trên dây mà khi sóng chưa lan truyền thì N là trung điểm của đoạn MP. Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ không đổi thì vào thời điểm $t_1$, M và P là hia điểm gần nhau nhất mà các phần tử tại đó có li độ tương ứng là $+6$ mm;$-6 $ mm và vào thời điểm kế tiếp gần nhất $t_2=t_1+ 0,75$ (s) thì li độ các phần tử tại M và P đều là $+2,5$ mm. Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là:
A. 8 cm/s
B. 4 cm/s
C. 1,4 cm/s
D. 2,8 cm/s
 
Last edited:

zkdcxoan

Well-Known Member
+Tìm số điểm cực đại cực tiểu trên đoạn $S_1O$ với $O$ là trung điểm của $S_1S_2$.
Tìm số điểm cực đại:
$ -S_1S_2 <k\lambda < S_1S_2 \Leftrightarrow \dfrac{-S_1S_2}{\lambda}<k <\dfrac{S_1S_2}{\lambda} \Leftrightarrow -10<k<10$
Số điểm dao động cực đại trên $S_1O$ ứng với $k={0;1;2;...;9}$
Có 10 điểm cực đại
Số điểm không dao động trên $S_1O$ ứng với $k={0,5;1;5;...8,5;9,5}$
Có 10 điểm không dao động
+Tìm số điểm cực đại, cực tiểu trên 1/2 đường tròn tâm $S_1$ bán kính 10 cm (Qua O):3
Số điểm cực đại 1/2 trên đường tròn= 2. Số điểm cực đại trên $S_1O$ (trừ điểm O) +1 (lấy điểm O)=19
Số điểm không dao động trên 1/2 đường tròn= 2. Số điểm cực tiểu trên $S_1O$ = 20
Suy ra đáp án : E. 19; 20 :(
P/s: Không có đáp án
Một bài quen thuộc nhưng... lừa đẹp :3. Với bài này thì không phải hyperbol CĐ, CT nào cũng cắt nửa đường tròn
Untitled.png

Em chỉ cần để ý $0\leq \Delta d\leq\sqrt{20^2+10^2}-10$, thay vào từng trường hợp là ra được 13 CĐ và 12 CT.
 

Huyen171

Well-Known Member
Đã sửa thành qua VTCB
P/s: Vẽ sóng hình sin cho ta một cách làm khá nhanh bằng giản đồ thời gian
Lời giải khác cho câu 1:
Sóng truyền từ M đến N, mặt khác M cách N một khoảng $\dfrac{\lambda}{5}$ nên sau thời gian $\dfrac{T}{5}$ điểm N sẽ đến vị trí điểm M.
khi đó N ở VTCB nên N đi lên nên hạ xuống thấp nhất với thời gian
T/4+T/2=3T/4
Nên thời gian N hạ xuống thấp nhất là
t=T/5+3T/4= 9T/12 :D

Đáp án D
Nếu tính như cậu thì phải ra $\dfrac{19T}{20}$ chứ.
Nhưng mà làm như thế này thành sóng truyền từ N đến M rồi. C xem lại hộ mình.
 

Huyen171

Well-Known Member
+Tìm số điểm cực đại cực tiểu trên đoạn $S_1O$ với $O$ là trung điểm của $S_1S_2$.
Tìm số điểm cực đại:
$ -S_1S_2 <k\lambda < S_1S_2 \Leftrightarrow \dfrac{-S_1S_2}{\lambda}<k <\dfrac{S_1S_2}{\lambda} \Leftrightarrow -10<k<10$
Số điểm dao động cực đại trên $S_1O$ ứng với $k={0;1;2;...;9}$
Có 10 điểm cực đại
Số điểm không dao động trên $S_1O$ ứng với $k={0,5;1;5;...8,5;9,5}$
Có 10 điểm không dao động
+Tìm số điểm cực đại, cực tiểu trên 1/2 đường tròn tâm $S_1$ bán kính 10 cm (Qua O)
Số điểm cực đại 1/2 trên đường tròn= 2. Số điểm cực đại trên $S_1O$ (trừ điểm O) +1 (lấy điểm O)=19
Số điểm không dao động trên 1/2 đường tròn= 2. Số điểm cực tiểu trên $S_1O$ = 20
Suy ra đáp án : E. 19; 20 :(
P/s: Không có đáp án
C cũng bị lừa.:))
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Một bài quen thuộc nhưng... lừa đẹp :3. Với bài này thì không phải hyperbol CĐ, CT nào cũng cắt nửa đường trònUntitled.png
Em chỉ cần để ý $0\leq \Delta d\leq\sqrt{20^2+10^2}-10$, thay vào từng trường hợp là ra được 13 CĐ và 12 CT.

Cảm ơn anh đã chỉ giáo. Em quên mất phải xét khoảng cách :(
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Nếu tính như cậu thì phải ra $\dfrac{19T}{20}$ chứ.
Nhưng mà làm như thế này thành sóng truyền từ N đến M rồi. C xem lại hộ mình.
Đã sửa lại là 19T/20 (nhìn máy tính không rõ).
Nếu sóng truyền từ N đến M thì thời gian cần tìm là 11T/20
P/s : làm tiếp hai câu tiếp theo đi các bạn
 

zkdcxoan

Well-Known Member
Bài toán 3:Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm $S_1, S_2$ có hai nguồn dao động với phương trình $u_1=u_2=a \cos \left(40 \pi t\right)$ (mm). Biết tốc độ truyền sóng là 120 cm/s, gọi I là trung điểm $S_1S_2$. Lấy hai điểm A và B nằm trên $S_11S_2 $(A, B nằm khác phía so với I) lầ lượ cách I các khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc điểm A là 12 cm thì vận tốc tại điểm B là :
A. $4\sqrt{3}$ cm/s
B. -6 cm/s
C. 6 cm/s
D. $-4 \sqrt{3} $ cm/s

Bài toán 4:Trên một sợi dây có ba điểm M, N và P trên dây mà khi sóng chưa lan truyền thì N là trung điểm của đoạn MP. Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ không đổi thì vào thời điểm $t_1$, M và P là hia điểm gần nhau nhất mà các phần tử tại đó có li độ tương ứng là $-6$ mm;$+6 $ mm và vào thời điểm kế tiếp gần nhất $t_2=t_1+ 0,75$ (s) thì li độ các phần tử tại M và P đều là $+2,5$ mm. Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là:
A. 8 cm/s
B. 4 cm/s
C. 1,4 cm/s
D. 2,8 cm/s
Bài 3:
Phương trình li độ sóng tại một điểm $M$ bất kì trên $S_1S_2$:
$u_M=2a\cos \left(\dfrac{\pi \Delta d}{\lambda}\right)\left(\omega t-\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}\right)$
$\Rightarrow v_M=u'_M=\omega _2a\cos \left(\dfrac{\pi \Delta d}{\lambda}\right)\left(\omega t-\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}\right)$
$\Rightarrow \dfrac{v_A}{v_B}=\dfrac{\cos \left(\pi \Delta d_A\right)}{\cos \left(\pi \Delta d_B\right)}=\dfrac{\cos \left(\pi 2 IA\right)}{\cos \left(\pi 2IB\right)}=\dfrac{\cos \left(\dfrac{\pi }{6}\right)}{\cos \left(\dfrac{2\pi }{3}\right)}=-\sqrt{3}$
$\Rightarrow v_B=-4\sqrt{3}\: \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Chọn D.
Bài 4:
Giả sử độ lệch pha giữa $M$ và $P$ là $2\varphi$.
Ta có:
Tại thời điểm $t_1$: $A\sin \varphi=6$
Tại thời điểm $t_2$: $A\cos \varphi=2,5$
$\Rightarrow A=\sqrt{6^2+2,5^2}=6,5\: mm$
Đồng thời trên vòng tròn lượng giác, véctơ quay của $M$ đã quét được một góc $\dfrac{\pi }{2}$ $\Rightarrow \omega =\dfrac{2\pi }{3}\: \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
Tại thời điểm $t_1$,$N$ đang ở VTCB nên đạt tốc độ cực đại:
$v_{max}=\omega A=\dfrac{2\pi }{3}.0,65=1,36\: \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Chọn C.
Mọi người vào chém nhiệt tình cho topic sôi nổi hơn :D
 
Last edited:

Ntson97

New Member
Mùa thi Đại học 2014 vừa trôi qua, năm học 2014-2015 đã đến. Vì một lí do nào đó mà dạo này diễn đàn vắng bóng thành viên nên mình lập topic này để ôn tập và nâng cao kiến thức để ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để diễn đàn ngày một càng sôi nổi, là nơi giao lưu, chia sẻ và trao đổi kiến thức.;)
Quy định post bài trong topic:
+ Post bài theo đúng thứ tự bài 1, bài 2,..., Không spam không chém gió =;
+Hạn chế trùng lặp các dạng bài toán, những bài toán quá dễ hay quá khó. Những bài toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+Không post quá nhiều bài toán khi những bài toán trước chưa có lời giải
+Hy vọng có những bài toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
Bài toán mở đầu:
Bài toán 1: Sóng ngang có chu kỳ $T$, bước sóng $\lambda$, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ điểm M rồi mới đến điểm N cách nó $\dfrac{\lambda }{5}$. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng và đang đi lên thì sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?
A. 11T/20
B. 19T/20
C. T/20
D. 9T/20

Lời giải
Mình thấy giải thế này cho nhanh:
Độ chậm pha N so với M là: $\dfrac{2\pi d_{MN}}{\lambda } = \dfrac{2\pi }{5}$
Biểu diễn lên đường tròn $\Rightarrow $ Góc quét của N là: $\dfrac{2\pi }{5}+ \dfrac{3\pi }{2}= \dfrac{19\pi }{10}$
Thời gian ngắn nhất: $t_{min}$= $\dfrac{19\pi }{10}: \dfrac{2\pi }{T}= \dfrac{19T}{20} \Rightarrow$ Đáp án B
 
Last edited:

Ntson97

New Member
Bài toán
5 (KA-2014): Trên một sợi dây có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử dao động với tần số 5Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dậy ở hai bên của N có VTCB cách N lần lượt là 10.5 cm và 7 cm. Tại thời điểm $t_{1}$, C có li độ 1.5 cm và đang hướng về VTCB. Vào thời điểm $t_{2}$=$t_{1}$ + $\dfrac{79}{40}$ s, phần tử D có li độ là:
A. 1.50 cm
B. -0.75 cm
C. 0.75 cm
D. -1.50 cm
P/s:Mình tính biên độ dao động tại C, D + C, D ngược pha $\Rightarrow$ Đáp án D.-1.50cm. Các bạn có cách giải nào nhanh hơn bày cho mình với
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài 3:
Phương trình li độ sóng tại một điểm $M$ bất kì trên $S_1S_2$:
$u_M=2a\cos \left(\dfrac{\pi \Delta d}{\lambda}\right)\left(\omega t-\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}\right)$
$\Rightarrow v_M=u'_M=\omega _2a\cos \left(\dfrac{\pi \Delta d}{\lambda}\right)\left(\omega t-\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}\right)$
$\Rightarrow \dfrac{v_A}{v_B}=\dfrac{\cos \left(\pi \Delta d_A\right)}{\cos \left(\pi \Delta d_B\right)}=\dfrac{\cos \left(\pi 2 IA\right)}{\cos \left(\pi 2IB\right)}=\dfrac{\cos \left(\dfrac{\pi }{6}\right)}{\cos \left(\dfrac{2\pi }{3}\right)}=-\sqrt{3}$
$\Rightarrow v_B=-4\sqrt{3}\: \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Chọn D.
Bài 4:
Giả sử độ lệch pha giữa $M$ và $P$ là $2\varphi$.
Ta có:
Tại thời điểm $t_1$: $A\sin \varphi=6$
Tại thời điểm $t_2$: $A\cos \varphi=2,5$
$\Rightarrow A=\sqrt{6^2+2,5^2}=6,5\: mm$
Đồng thời trên vòng tròn lượng giác, véctơ quay của $M$ đã quét được một góc $\dfrac{\pi }{2}$ $\Rightarrow \omega =\dfrac{2\pi }{3}\: \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
Tại thời điểm $t_1$,$N$ đang ở VTCB nên đạt tốc độ cực đại:
$v_{max}=\omega A=\dfrac{2\pi }{3}.0,65=1,36\: \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Chọn C.
Mọi người vào chém nhiệt tình cho topic sôi nổi hơn :D
Chỗ này anh có lẽ anh nhầm chút nào đó :))
Chúng ta xét vị trí điểm N: Trên đường tròn góc quét vec tơ quay N quét được góc $\alpha= \dfrac{3\pi }{4} \Rightarrow \omega = 2\pi $ :-??
 

zkdcxoan

Well-Known Member
Chỗ này anh có lẽ anh nhầm chút nào đó :))
Chúng ta xét vị trí điểm N: Trên đường tròn góc quét vec tơ quay N quét được góc $\alpha= \dfrac{3\pi }{4} \Rightarrow \omega = 2\pi $ :-??
a.png

Rõ ràng là véctơ quay của $M$ quét được một góc $\dfrac{\pi }{2}$ mà em.
Còn nếu tính theo điểm $N$ thì: Do $N$ là trung điểm của $MP$ nên tại $t_1$ $N$ ở VTCB, tại $t_2$ $N$ ở biên, góc quét tất nhiên cũng là $\dfrac{\pi }{2}$ rồi :D
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
a.png
Rõ ràng là véctơ quay của $M$ quét được một góc $\dfrac{\pi }{2}$ mà em.
Còn nếu tính theo điểm $N$ thì: Do $N$ là trung điểm của $MP$ nên tại $t_1$ $N$ ở VTCB, tại $t_2$ $N$ ở biên, góc quét tất nhiên cũng là $\dfrac{\pi }{2}$ rồi :D
M có li độ âm và sóng truyền tới M trước nên hình chiếu $M_1$ của M trên đường tròn phải ở phía trên đường tròn mà anh 8-x
 

Quảng cáo

Top