Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại?

hoankuty

Ngố Design
Bài toán
Một con lắc lò xo có $m=0,5 \ \text{kg}$;$k=245 \ \text{N}/\text{m}$. Vật dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,05. Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại?
A. -0,05 J
B. -0,11 J
C. -0,22 J
D. 0,10 J
 

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
Một con lắc lò xo có $m=0,5 \ \text{kg}$;$k=245 \ \text{N}/\text{m}$. Vật dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,05. Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại?
A. -0,05 J
B. -0,11 J
C. -0,22 J
D.0,10 J
Dạng bài này quen thuộc
Cái quan trọng là bạn cần xác định vị trí vật dừng lại cuối cùng là ổn từ đó dùng định luật bảo toàn cơ năng
Có bài liên quan là tính chính xác quãng đường đi trong dao động tắt dần
 

hoankuty

Ngố Design
Ca
Dạng bài này quen thuộc
Cái quan trọng là bạn cần xác định vị trí vật dừng lại cuối cùng là ổn từ đó dùng định luật bảo toàn cơ năng
Có bài liên quan là tính chính xác quãng đường đi trong dao động tắt dần
Cái chính là mình muốn hỏi xem đề bài này đã đủ để làm ra đáp án chưa?
 

Quảng cáo

Top