Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

anhhungvie

Active Member
Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số ƒ = 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 24 cm/s
B. 20 cm/s
C. 36 cm/s
D. 48 cm/s
 

Huyen171

Well-Known Member
Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số ƒ = 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 24 cm/s
B. 20 cm/s
C. 36 cm/s
D. 48 cm/s
M cực tiểu, giữa M và trung trực có hai dãy cực đại nên k=2
$d_2-d_1=2,5\lambda$
Đến đây dễ tính được $v=24cm$
 

Quảng cáo

Top