Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ?

anhhungvie

Active Member
Bài toán
Sợi dây AB = 21 cm với đầu B tự do gây ra tại A một dao động ngang có tần số f. Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4 m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ?
A. f= 71,4 Hz
B. f= 7,14 Hz
C. f = 714 Hz
D. f= 74,1 Hz
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán
Sợi dây AB = 21 cm với đầu B tự do gây ra tại A một dao động ngang có tần số f. Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4 m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ?
A. f= 71,4 Hz
B. f= 7,14 Hz
C. f = 714 Hz
D. f= 74,1 Hz
Lời giải

Với sóng dừng 1 đầu cố định một đầu tự do:
$$l=\left(2k+1\right) \dfrac{\lambda}{4}=\left(2k+1\right) \dfrac{v}{4f}$$
Với $k=$ số bụng -1 $=7$
Khi đó : $$f=\left(2.7+1\right)\dfrac{v}{4l} \approx 71,4 Hz$$
Chọn A.
 

anhhungvie

Active Member
Lời giải

Với sóng dừng 1 đầu cố định một đầu tự do:
$$l=\left(2k+1\right) \dfrac{\lambda}{4}=\left(2k+1\right) \dfrac{v}{4f}$$
Với $k=$ số bụng -1 $=7$
Khi đó : $$f=\left(2.7+1\right)\dfrac{v}{4l} \approx 71,4 Hz$$
Chọn A.
Ra đúng đáp số rồi nhưng tại sao k lại bằng số bụng - 1
 

Quảng cáo

Top