Tốc độ góc của hệ là ?

dinhngan95

New Member
Bài toánMột đĩa đồng chất, khối lượng M = 10 kg, bán kính R = 1,0 cm quay tự do với vận tốc góc $\omega = 7 rad/s$ quanh trục đối xứng của nó (trục thẳng đứng). Một vật nhỏ khối lượng m = 0,25 kg rơi thẳng đứng vào đĩa tại một điểm cách trục quay 0,9 m và dính chặt vào nó. Tốc độ góc của hệ là?
Nhắc thêm mà ko thêm :P
 

Chuyên mục

thu phong

New Member
Bài toánMột đĩa đồng chất, khối lượng M = 10 kg, bán kính R = 1,0 cm quay tự do với vận tốc góc $\omega = 7 rad/s$ quanh trục đối xứng của nó (trục thẳng đứng). Một vật nhỏ khối lượng m = 0,25 kg rơi thẳng đứng vào đĩa tại một điểm cách trục quay 0,9 m và dính chặt vào nó. Tốc độ góc của hệ là?
Nhắc thêm mà ko thêm :P


Momen quán tính của đĩa lúc đầu: $$I_{1} = \dfrac{1}{2}.M.R^{2} = 5.10^{-4} kg.m^{2}
\Rightarrow I_{1}.\omega _1 = 3,5^{-3}.$$
Áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng $$\rightarrow \omega _2 = \dfrac{I_1.\omega _1}{I_2}.$$
Với $$I_2 = I_1 + I_{vật} = I_1 + m.d^{2} = 0,203
\Rightarrow \omega _2 = \dfrac{1}{58}.$$
P/s: Sau khi đánh xong công thức, copy thì bạn nhớ đặt công thức trong cặp thẻ đô là nhé: $...$ hoặc $$... . $$
HBD.
 

Quảng cáo

Top