Tính vận tốc của hệ vật khi chuyển động

quynquyn

New Member
Cho một vật có khối lượng M đặt trên một giá đỡ có chiều dài d và độ cao h so với mặt đất. Một viên đạn có khối lượng m chuyển động với vận tốc v0 không đổi theo phương ngang, va chạm mềm với M. Ngay sau va chạm, hệ vật chuyển động có ma sát trên mặt phẳng ngang của giá đỡ với hệ số ma sát μ. Giả sử trước va chạm M đứng yên ở vị trí A. Cho m = 0,02kg, M = 1,0 kg, vo = 700 m/s, g = 10 m/s2, μ = 0,2, d= 1,0 m, h = 0,5 m.
a) Tính vận tốc của hệ vật khi chuyển động đến vị trí B.
b) Khi hệ vật chuyển động đến hết giá đỡ (tại B), giả sử hệ vật là một chất điểm, hãy tìm vận tốc tiếp đất của hệ vật tại C.
 
Last edited:

Chuyên mục

Quảng cáo

Top