Tính phương trình li độ dài của vật

boyvodanh97

Member
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo $1m$ dao động tại nơi có $g=\pi ^{2}\left(\dfrac{m}{s^{2}}\right)$. Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng một góc $\alpha _{0}=0,1\left(rad\right)$ rồi thả nhẹ, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động thì phương trình li độ dài của vật là
A. $s=0,1.\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi }{2}\right)\left(m\right)$
B. $s=0,1.\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(m\right)$
C. $s=10.\cos \left(\pi t\right)\left(cm\right)$
D. $s=10.\cos \left(\pi t+\pi \right)\left(cm\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo $1m$ dao động tại nơi có $g=\pi ^{2}\left(\dfrac{m}{s^{2}}\right)$. Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng một góc $\alpha _{0}=0,1\left(rad\right)$ rồi thả nhẹ, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động thì phương trình li độ dài của vật là
A. $s=0,1.\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi }{2}\right)\left(m\right)$
B. $s=0,1.\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(m\right)$
C. $s=10.\cos \left(\pi t\right)\left(cm\right)$
D. $s=10.\cos \left(\pi t+\pi \right)\left(cm\right)$

Lời giải
$S_0$=l$\alpha_0$=0.1m=10cm
Ban đầu vật ở biên dương nên $\phi_0$=0 $\Rightarrow$ đáp án C.
 

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top