Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ

Bài toán
Tại thời điểm t=0 trong mạch dao động với L và C đã biết, người ta mắc chèn vào một sđđ biến thiên theo quy luật $e\left(t\right)=E\cos \left(\dfrac{2t}{\sqrt{LC}}\right)$. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ.
 

tung113311

Active Member
Tại thời điểm t=0 trong mạch dao động với L và C đã biết, người ta mắc chèn vào một s. Đ. Đ biến thiên theo quy luật e(t)=Ecos($\dfrac{2t}{\sqrt{LC}}$). Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ.
Cái chỗ chữ đỏ là j thế bạn mình không hỉu?
Kiến thức của mạch $LC$ cũng không có j đâu bạn.
Đầu tiên:
Điện tịch: $q=q_o\cos \left(\omega t+\varphi\right)$
Từ thông $\phi=\left(q\right)'$ và suất điện động $e=\left(q\right)''$
Dựa vào đó bạn thử xem lại đề nhé :)
Good lucky
 
Last edited:
Cái chỗ chữ đỏ là j thế bạn mình không hỉu?
Kiến thức của mạch $LC$ cũng không có j đâu bạn.
Đầu tiên:
Điện tịch: $q=q_o\cos \left(\omega t+\phi\right)$
Từ thông $\varphi=\left(q\right)'$ và suất điện động $e=\left(q\right)''$
Dựa vào đó bạn thử xem lại đề nhé :)
Good lucky
"một suất điện động" anh. Thank a nha.
 

foreverloveya

New Member
Cái chỗ chữ đỏ là j thế bạn mình không hỉu?
Kiến thức của mạch $LC$ cũng không có j đâu bạn.
Đầu tiên:
Điện tịch: $q=q_o\cos \left(\omega t+\varphi\right)$
Từ thông $\phi=\left(q\right)'$ và suất điện động $e=\left(q\right)''$
Dựa vào đó bạn thử xem lại đề nhé :)
Good lucky
Sao lại có cái
Từ thông $\phi=\left(q\right)'$ và suất điện động $e=\left(q\right)''$
Hả bạn?
Bài này là bài dao động điện từ cưỡng bức, đặc biệt là 2 tần số dao động lại khác nhau nên
Điện tích: $q=q_o\cos \left(\omega t+\varphi\right)$
Là không chính xác.
Bài này viết phương trình Ohm ra rồi đạo hàm theo t, có phương trình vi phân bậc II tuyến tính không thuần nhất biến là cường đồ dòng điện trong mạch của dao động cưỡng bức, giải phương trình, tích phân vô định dòng lên để có điện tích, xác định giá trị chính xác để có kết quả cuối cùng của điện tích
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Sao lại có cái Hả bạn?
Bài này là bài dao động điện từ cưỡng bức, đặc biệt là 2 tần số dao động lại khác nhau nên Là không chính xác.
Bài này viết phương trình Ohm ra rồi đạo hàm theo t, có phương trình vi phân bậc II tuyến tính không thuần nhất biến là cường đồ dòng điện trong mạch của dao động cưỡng bức, giải phương trình, tích phân vô định dòng lên để có điện tích, xác định giá trị chính xác để có kết quả cuối cùng của điện tích
Bạn nói rõ cho anh em học tập cái :v
 

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top