Tính công suất

ferollsan

New Member
Bài toán
Cho đọan mạch điện AB gồm hai đọan mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đọan AM gồm điện trở thuần $R_1$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đọan mạch MB gồm điện trở thuần $R_2$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có chu kì $T=2\pi \sqrt{LC}$ và có giá trị hiệu dụng không đổi vào đọan mạch AB. Khi đó mạch AB tiêu thụ công suất P1. Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\pi /3$, công suất tiêu thụ của đọan mạch AB trong trường hợp này bằng 180W. Giá trị của P1 là
A. 320W
B. 360W
C. 240W
D. 200W
 

hongmieu

Well-Known Member
Bài toán
Cho đọan mạch điện AB gồm hai đọan mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đọan AM gồm điện trở thuần R_1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đọan mạch MB gồm điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có chu kì $T=2\pi \sqrt{LC}$ và có giá trị hiệu dụng không đổi vào đọan mạch AB. Khi đó mạch AB tiêu thụ công suất P1. Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{3}$, công suất tiêu thụ của đọan mạch AB trong trường hợp này bằng 180W. Giá trị của P1 là
A. 320W
B. 360W
C. 240W
D. 200W
Lời giải
- Trường hợp đầu bạn thấy là mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng nên $P_1=\dfrac{U^2}{R_1+R_2}$
- Ở trương hợp 2, bạn vẽ giản đồ vecto ra, bạn sẽ tính được góc lệch pha giữa u và i là $\dfrac{\pi }{6}$, vậy nên công suất lúc này sẽ là
$P_2=\dfrac{\left(U\cos \dfrac{\pi }{6}\right)^2}{R_1+R_2}=\dfrac{3}{4}P_1=180 \Rightarrow P_1=240W$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

hanhanh14102000

New Member
Lời giải
- Trường hợp đầu bạn thấy là mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng nên $P_1=\dfrac{U^2}{R_1+R_2}$
- Ở trương hợp 2, bạn vẽ giản đồ vecto ra, bạn sẽ tính được góc lệch pha giữa u và i là $\dfrac{\pi }{6}$, vậy nên công suất lúc này sẽ là
$P_2=\dfrac{\left(U\cos \dfrac{\pi }{6}\right)^2}{R_1+R_2}=\dfrac{3}{4}P_1=180 \Rightarrow P_1=240W$
 

Quảng cáo

Top