Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán.
Trong cùng 1 thời gian, số hạt bị phân rã của đồng vị cacbon $C^{14}$ của 1 món đồ cổ bằng gỗ bằng 0,8 lần số phân rã của mẫu mới cùng thể loại nhưng khối lượng chỉ bằng 1 nửa. Chu kì bán rã của $C^{14}$ là 5570 năm. Tuổi của món đồ cổ là:
A. $1,8$ nghìn năm
B. $1,79$ nghìn năm
C. $1,7$ nghìn năm
D. $7,36$ nghìn năm
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán.
Trong cùng 1 thời gian, số hạt bị phân rã của đồng vị cacbon $C^{14}$ của 1 món đồ cổ bằng gỗ bằng 0,8 lần số phân rã của mẫu mới cùng thể loại nhưng khối lượng chỉ bằng 1 nửa. Chu kì bán rã của $C^{14}$ là 5570 năm. Tuổi của món đồ cổ là:
A. $1,8$ nghìn năm
B. $1,79$ nghìn năm
C. $1,7$ nghìn năm
D. $7,36$ nghìn năm
Bài làm:
Công thức:
\[ t=\dfrac{T.ln \dfrac{H_0}{H}}{ln2}=1793 \]
Chọn đáp án B
 

culy76787

New Member
Sao lời giải lại thế vậy? Nó chỉ đúng trong trường hợp khối lượng 2 mẫu bằng nhau thôi chứ! Ai cho lời giải chi tiết bài này với :D
 

Quảng cáo

Top