Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm

hongmieu

Well-Known Member
Bài toán
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100 g, độ cứng lò xo 10M/m, đặt trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát trượt 0,2. Kéo con lắc lò xo để lò xo dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc thời gian lúc thả vật .Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm
A. $\dfrac{13\pi}{60}$
B. $\dfrac{\pi}{6}$
C. $\dfrac{\pi}{60}$
D. $\dfrac{15\pi}{60}$
 

liked

Well-Known Member
Bài toán
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100 g, độ cứng lò xo 10M/m, đặt trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát trượt 0,2. Kéo con lắc lò xo để lò xo dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc thời gian lúc thả vật .Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm
A. $\dfrac{13\pi}{60}$
B. $\dfrac{\pi}{6}$
C. $\dfrac{\pi}{60}$
D. $\dfrac{15\pi}{60}$
$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}=\dfrac{\pi}{5}(s)$
Vị trí cân bằng động của vật $x=\dfrac{\mu mg}{k}=2 cm$
Vật dãn 7 cm lần thứ hai khi vật ở chu kì thứ 2.
Sau 1 chu kì biên độ giảm 4x nên ở chu kì thứ hai vật dao động với biên độ
A=20-5x=10cm. Vật dãn 7 cm tức vật cách vị trí cân bằng động $O_2$ một khoảng
$7-x=5cm$
Vậy $t=T+\dfrac{T}{6}=\dfrac{7\pi}{30}s$
 

cuongk46t1

New Member
$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}=\dfrac{\pi}{5}(s)$
Vị trí cân bằng động của vật $x=\dfrac{\mu mg}{k}=2 cm$
Vật dãn 7 cm lần thứ hai khi vật ở chu kì thứ 2.
Sau 1 chu kì biên độ giảm 4x nên ở chu kì thứ hai vật dao động với biên độ
A=20-5x=10cm. Vật dãn 7 cm tức vật cách vị trí cân bằng động $O_2$ một khoảng
$7-x=5cm$
Vậy $t=T+\dfrac{T}{6}=\dfrac{7\pi}{30}s$

Cho em hỏi giảm 4x sao lại trừ 5x ạ....
 
liked: Bạn nhầm ở chỗ dãn 7cm lần thứ hai là lúc vật đi $\dfrac{T}{4}$ cuối cùng trong chu kỳ đầu tiên đó. Vì vậy độ giảm biên độ trong $\dfrac{3T}{4}$ đầu tiên là 6cm như vậy biên độ còn lại là 14cm. Từ VTCB vật đi đoạn 7cm ứng với thời gian đi là $\dfrac{T}{12}$. Vậy thời điểm đó là $t = \dfrac{5T}{6}$. Thế T vào tính được kết quả là $\dfrac{\pi }{6}$. :)
 

hongmieu

Well-Known Member
liked: Bạn nhầm ở chỗ dãn 7cm lần thứ hai là lúc vật đi $\dfrac{T}{4}$ cuối cùng trong chu kỳ đầu tiên đó. Vì vậy độ giảm biên độ trong $\dfrac{3T}{4}$ đầu tiên là 6cm như vậy biên độ còn lại là 14cm. Từ VTCB vật đi đoạn 7cm ứng với thời gian đi là $\dfrac{T}{12}$. Vậy thời điểm đó là $t = \dfrac{5T}{6}$. Thế T vào tính được kết quả là $\dfrac{\pi }{6}$.:)
Anh ơi. VTCB lúc này đâu phải là vị trí lò xo không biến dạng nữa đâu. VTCB lúc đó là vị trí $x=-x_o=-2cm$ mà. Như vậy nó cần đi được $7+2=9\,cm$ nữa mới tới được vị trí lò xo dãn $7\,cm$
 

Quảng cáo

Top