Tìm tần số dao động của mẩu gỗ

achanh96

Member
Bài toán
Một mẩu gỗ dang hình trụ có khối lượng $m=0,5 \ \text{kg}$, diện tích đáy S=20$cm^{2}$ thả nổi trên mặt nước theo phương trục của hình trụ. Người ta ấn mẩu gỗ theo phương thẳng đứng để nó chìm thêm vào nước rồi thả nhẹ. Sau khi thả mẩu gỗ dao động điều hòa. Biết trọng lượng riêng của nước là D=$10^{4}$ $\dfrac{N}{m^{3}}$. Tần số góc dao động của mẩu gỗ là
A. $\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
B. 2$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
C. 3$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
D. 4$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
Đề này trên moon! Không sai đâu nha!
 

hoankuty

Ngố Design
Khối gỗ chịu tác dụng lực đảy Ácsimet. Nên:

$F=-S.d.g.\omega =-S.D.\omega $.

Mẩu gỗ dao động điều hòa nên có thể coi độ cứng:

$K=S.D$

$\omega =\sqrt{\dfrac{K}{m}}=\sqrt{\dfrac{S.D}{0,5}}=2\sqrt{10} \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
 

Thảo Bùi

Active Member
Có thể coi đó là lực kéo về trong dao động điều hòa không nhỉ
Bài toán
Một mẩu gỗ dang hình trụ có khối lượng $m=0,5 \ \text{kg}$, diện tích đáy S=20$cm^{2}$ thả nổi trên mặt nước theo phương trục của hình trụ. Người ta ấn mẩu gỗ theo phương thẳng đứng để nó chìm thêm vào nước rồi thả nhẹ. Sau khi thả mẩu gỗ dao động điều hòa. Biết trọng lượng riêng của nước là D=$10^{4}$ $\dfrac{N}{m^{3}}$. Tần số góc dao động của mẩu gỗ là
A. $\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
B. 2$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
C. 3$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
D. 4$\sqrt{10}$ $\dfrac{rad}{s}$
Đề này trên moon! Không sai đâu nha!
Bạn ơi khối lượng riêng của nước phải là 1000.
Bài này trong sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao trang 44 nhé!
 

Quảng cáo

Top