Tìm số các vân sáng

Hải Quân

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc: $λ_1\left(tím\right)=0,4μm,$ $λ_2\left(lam\right)=0,48μm,$ $λ_3\left(đỏ\right)=0,72μm.$ Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một. Trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm:
a. Số vân sáng của bức xạ ánh sáng tím là:
A. 16.
B. 17.
C. 18.
D. 21​
b. Số vân sáng có màu tím giống màu của $λ_1$ là:
A. 17.
B. 15.
C. 16.
D. 14​
c. Số vân sáng có màu lam giống màu của $λ_2$ là:
A. 9.
B. 14.
C. 12.
D. 8.​
D. Số vân sáng có tính đơn sắc là :
A. 36.
B. 37.
C. 43.
D. 40.​
E. Số vân sáng có tính đa sắc là :
A. 3.
B. 5.
C. 9.
D. 7.​
G. Tổng số vân sáng là :
A. 43.
B. 40.
C. 44.
D. 39.​
H. Số màu vân là :
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.​
* Mọi người giải hộ e với, sao một số câu em giải không có đáp án, không biết sai chỗ nào nữa!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

minhtangv

Well-Known Member
Lời giải
Đầu năm mới vớ ngay bài trúng tủ luôn! Kaka
$0,4k_1=0,48k_2=0,73k_3 \Rightarrow k_2=\dfrac{5}{6}k_1,k_3=\dfrac{5}{9}k_1$. Lập bảng cho $k_1$ chạy nghiệm$ \Rightarrow $ vị trí trùng $k_1=18,k_2=15,k_3=10$.
1424502941892.jpg

Từ đó
Câu a. Đs:18-1=17. A. (tính cả vị trí trùng 3 vân)
Câu b. Đs:14. D. ( trừ thêm 3 vị trí trùng với màu lam khi $k_2=5,10; k_3=5$)
Câu c. 12 (đã trừ 2 vân trùng với vân tím). C.
Câu d. 37. B.
Câu e. 2 vân lam-tím+1 vân đỏ-tím=3. A.
Câu g. 17+14+9(vân trùng)=40 A. (nếu 2 vân trùng tính là một vân thì chỉ còn 37)
Câu h. 5 màu(tím, lam, đỏ, lam-tím, đỏ-tím). B.
 
Last edited:

Hải Quân

Active Member
Còn cách tìm bội số chung nhỏ nhất nhưng cũng rất khó hình dung và cúng phải lập luận tùm lum nhức hết cả đầu
- Đúng ùi bạn, mình cũng làm cách đó nhưng lại không ra đáp án mà không biết sai chỗ nào luôn!
- Bạn thử trình bày hộ mình 1 bài giải giống với cách ấy được không? Thanks
 

Hải Quân

Active Member
1424502941892.jpg
Từ đó
Câu a. Đs:18-1=17. A. (tính cả vị trí trùng 3 vân)
Câu b. Đs:14. D. ( trừ thêm 3 vị trí trùng với màu lam khi $k_2=5,10; k_3=5$)
Câu c. 12 (đã trừ 2 vân trùng với vân tím). C.
Câu d. 37. B.
Câu e. 2 vân lam-tím+1 vân đỏ-tím=3. A.
Câu g. 17+14+9(vân trùng)=40 A. (nếu 2 vân trùng tính là một vân thì chỉ còn 37)
Câu h. 5 màu(tím, lam, đỏ, lam-tím, đỏ-tím). B.

* Câu c+h sao mình tính ra 8 bạn ạ vì có 4 vị trí trùng nhau của lam-đỏ, sao bạn lại tính ra không có
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top