Tìm năng lượng của sóng âm?

minhhieu95

New Member
Bài toán
Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, 3 điểm S,A,B nằm trên 1 phương truyền sóng (A,B cùng phía so với S, AB= 61,2m). Điểm m cách S một đoạn SM=50m có cường độ âm $I= 10^-5 (W/ m^2)$. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s và môi trường không hấp thụ âm. Tìm năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm S đi qua A và B?
 

Quảng cáo

Top