Tìm gia tốc và thời gian xe đi hết quãng đường

nguyen dung

New Member
Bài toán
Một xe lửa chạy giữa 2 điểm trên 1 đường thẳng cách nhau 1, 5 km. Trong nửa đoạn đường đầu xe lửa chuyển động nhanh dần đều, trong nửa đoạn đường sau xe chuyển động chậm dần đều. Vận tốc lớn nhất của xe lửa giữa 2 điểm đó là 50 km/h. Biết trị số tuyệt đối của các gia tốc trên 2 đoạn đường băng nhau. Tìm gia tốc của xe lửa và thời gian xe đi hết quãng đường giữa 2 điểm
 

Chuyên mục

__hihi_haha__

Active Member
Bài toán
Một xe lửa chạy giữa 2 điểm trên 1 đường thẳng cách nhau 1, 5 km. Trong nửa đoạn đường đầu xe lửa chuyển động nhanh dần đều, trong nửa đoạn đường sau xe chuyển động chậm dần đều. Vận tốc lớn nhất của xe lửa giữa 2 điểm đó là 50 km/h. Biết trị số tuyệt đối của các gia tốc trên 2 đoạn đường băng nhau. Tìm gia tốc của xe lửa và thời gian xe đi hết quãng đường giữa 2 điểm
$50 km/h=\dfrac{125}{9} m/s$

Xét đoạn 1 ta có:
$$v^2-v_0^2 =2a.s$$
$$\Rightarrow \dfrac{125}{9}^2=2.a. \dfrac{1500}{2}$$
$$\Rightarrow a= \dfrac{125}{972} m/s^2$$

$$v=v_0 +at$$
$$\Rightarrow t= \dfrac{\dfrac{125}{9}}{\dfrac{125}{972}}=108s$$
Vậy $|a|=\dfrac{125}{972} m/s^2$
Thời gian 2 đoạn là như nhau.
Tổng tgian :
$$108.2=216s$$
 

zizinguyen

New Member
Lời giải :
$50 km/h=\dfrac{125}{9} m/s$

Xét đoạn 1 ta có:
$$v^2-v_0^2 =2a.s$$
$$\Rightarrow \dfrac{125}{9}^2=2.a. \dfrac{1500}{2}$$
$$\Rightarrow a= \dfrac{125}{972} m/s^2$$

$$v=v_0 +at$$
$$\Rightarrow t= \dfrac{\dfrac{125}{9}}{\dfrac{125}{972}}=108s$$
Vậy $|a|=\dfrac{125}{972} m/s^2$
Thời gian 2 đoạn là như nhau.
Tổng tgian :
$$108.2=216s$$
sao thời gian 2 đoạn lại bằng nhau b ơi
 

Cesc

New Member
$50 km/h=\dfrac{125}{9} m/s$

Xét đoạn 1 ta có:
$$v^2-v_0^2 =2a.s$$
$$\Rightarrow \dfrac{125}{9}^2=2.a. \dfrac{1500}{2}$$
$$\Rightarrow a= \dfrac{125}{972} m/s^2$$

$$v=v_0 +at$$
$$\Rightarrow t= \dfrac{\dfrac{125}{9}}{\dfrac{125}{972}}=108s$$
Vậy $|a|=\dfrac{125}{972} m/s^2$
Thời gian 2 đoạn là như nhau.
Tổng tgian :
$$108.2=216s$$
Hiểu chết liền
 

nhatrobert

New Member
$50 km/h=\dfrac{125}{9} m/s$

Xét đoạn 1 ta có:
$$v^2-v_0^2 =2a.s$$
$$\Rightarrow \dfrac{125}{9}^2=2.a. \dfrac{1500}{2}$$
$$\Rightarrow a= \dfrac{125}{972} m/s^2$$

$$v=v_0 +at$$
$$\Rightarrow t= \dfrac{\dfrac{125}{9}}{\dfrac{125}{972}}=108s$$
Vậy $|a|=\dfrac{125}{972} m/s^2$
Thời gian 2 đoạn là như nhau.
Tổng tgian :
$$108.2=216s$$
Tại sao 1500m lại chia 2 thế bạn
 

Quảng cáo

Top