Tìm biên độ dao động

tranmai_97

New Member
Bài toán
1 lò xo nhẹ có $k=100 \ \text{N}/\text{m}$ đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật $m=1 \ \text{kg}$. Ban đầu giữ cho vật ở vị trí lò xo không biến dạng bằng một giá đỡ nằm ngang. Cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng xuống đưới với $a=2 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Khi m rời khỏi giá đỡ thì nó chuyển động với biên độ là:
A. 12
B. 8
C. 10
D. 6
 

Quảng cáo

Top