Lệch pha Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$, tụ điện có điện dung $C$, điện trở thuần $R = 2r$. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha so với dòng điện những góc bằng nhau. Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là?
A. $\dfrac{Z_L}{Z_C}=2$
B. $\dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{1}{2}$
C. $\dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{1}{4}$
D. $\dfrac{Z_L}{Z_C}=4$
 

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$, tụ điện có điện dung $C$, điện trở thuần $R = 2r$. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha so với dòng điện những góc bằng nhau. Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là?
A. $\dfrac{Z_L}{Z_C}=2$
B. $\dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{1}{2}$
C. $\dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{1}{4}$
D. $\dfrac{Z_L}{Z_C}=4$
Lời giải
1423271029740-372275585.jpg
Quan sát trên giản đồ ta có$\dfrac{Z_L}{Z_C-Z_L}=\dfrac{r}{r+R}=\dfrac{1}{3}$
$ \Rightarrow \dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{1}{4}$. Chọn C.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top