Truyền tải điện Tỉ số của máy hạ áp

kyubi0310

New Member
Bài toán
Điện năng được truyền tải nhà máy phát điện đến khu công nghiệp bằng đường dây tải điện 1 pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì KCN phải lắp máy hạ áp với tỉ số 54/1 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện năg KCN. Nếu cung cấp đủ điện năng khu công nghiệp thì điện áp truyền đi là 2U khi đó phải dùng máy hạ áp như thế nào?(coi hệ số công suất bằng 1)
A. 114/1
B. 111/1
C. 117/1
D. 108/1
 

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Điện năng được truyền tải nhà máy phát điện đến khu công nghiệp bằng đường dây tải điện 1 pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì KCN phải lắp máy hạ áp với tỉ số 54/1 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện năg KCN. Nếu cung cấp đủ điện năng khu công nghiệp thì điện áp truyền đi là 2U khi đó phải dùng máy hạ áp như thế nào?(coi hệ số công suất bằng 1)
A. 114/1
B. 111/1
C. 117/1
D. 108/1
Lời giải
Gọi $U_0$ là điện áp cuộn thứ cấp. Khi tỉ số là 50/1 thì điện đáp cuộn sơ cấp là $54U_0$ khi tỉ số là n/1 thì điện áp cuộn sơ cấp là $nU_0$. Khi điện áp truyền đi là U hao phí là $\Delta P \Rightarrow P-\Delta P=12$(1)
Khi điện áp truyền đi là 2U hao phí là $\dfrac{\Delta P}{4} \Rightarrow P-\dfrac{\Delta P}{4}=13$(2)
Giải hệ pt ta có: $P=\dfrac{40}{3},\Delta P=\dfrac{4}{3}$
$ \Rightarrow H_1=\dfrac{P-\Delta P}{P}=0,9=\dfrac{54U_0}{U}$
$ \Rightarrow \dfrac{U_0}{U}=\dfrac{1}{60}$(3)
$ \Rightarrow H_2=\dfrac{P-\dfrac{\Delta P}{4}}{P}=\dfrac{39}{40}=\dfrac{nU_0}{2U}$(4)
Thay (3) vào (4)$n=117$ Vậy tỉ số máy biến áp là: $\dfrac{117}{1}$. Chọn C.
 

Wiebiepie

New Member
Lời giải
Gọi $U_0$ là điện áp cuộn thứ cấp. Khi tỉ số là 50/1 thì điện đáp cuộn sơ cấp là $54U_0$ khi tỉ số là n/1 thì điện áp cuộn sơ cấp là $nU_0$. Khi điện áp truyền đi là U hao phí là $\Delta P \Rightarrow P-\Delta P=12$(1)
Khi điện áp truyền đi là 2U hao phí là $\dfrac{\Delta P}{4} \Rightarrow P-\dfrac{\Delta P}{4}=13$(2)
Giải hệ pt ta có: $P=\dfrac{40}{3},\Delta P=\dfrac{4}{3}$
$ \Rightarrow H_1=\dfrac{P-\Delta P}{P}=0,9=\dfrac{54U_0}{U}$
$ \Rightarrow \dfrac{U_0}{U}=\dfrac{1}{60}$(3)
$ \Rightarrow H_2=\dfrac{P-\dfrac{\Delta P}{4}}{P}=\dfrac{39}{40}=\dfrac{nU_0}{2U}$(4)
Thay (3) vào (4)$n=117$ Vậy tỉ số máy biến áp là: $\dfrac{117}{1}$. Chọn C.
Tại sao khi là 2u thì hao phí lại là denta u trên 4 vậy ạ
 

Quảng cáo

Top