Thời gian ngắn nhất để 2 vật dđ điều hòa cách nhau một khoảng xác định?

HuyGooner

New Member
Bài toán
Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số f= 0,5 Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Tại thời điểm t_1 hai vật đi ngang qua nhau, hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t_1 khoảng cách giữa chúng bằng 5 cm?
P/s: Đã sửa!
N. SMOD
 

KSTN_BK_95

Active Member
Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số f= 0,5 Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Trong quá trình dao động , khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Tại thời điểm t1 hai vật đi ngang qua nhau, hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 5 cm ?

Biên độ giảm 1 nửa thì quay 1 góc 60 độ bằng $\dfrac{T}{6}=\dfrac{1}{0,5.6}=1/3s$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Sao Mơ

Well-Known Member
Bài làm:
Phương trình khoảng cách giữa 2 vật :
$\Delta x=10\cos \left(\pi t\right)cm$
Tại thời điểm 2 vật đi ngang qua nhau tức là cùng li độ.
Thời gian ngắn nhất chúng cách nhau thỏa mãn tại thời điểm $t_{1}$, chúng cùng đi qua VTCB(tốc độ cực đại)
Thời gian$ \Delta x$ từ 0 đến 5cm xác định trên đường tròn
$t=\dfrac{T}{12}=\dfrac{1}{6}s$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top