Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai

Alitutu

Active Member
Bài toán
Một lò xo lí tưởng treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo một vật nhỏ có khối lượng $m=100g$, lò xo có độ cứng $k=25 \ \text{N}/\text{m}$. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn $2cm$ rồi truyền cho vật tốc độ $10\pi \sqrt{3} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, chọn trục tọa độ có gốc trùng vị trí cân bằng của vật, chiều dương thẳng đứng xuống dưới. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{}^{2}\right)$ ; $\pi ^{2}=10$. Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai
A. $t=0,2s$
B. $t=0,4s$
C. $t=\dfrac{2}{15}s$
D. $t=\dfrac{1}{15}s$
 

hoainiem_2007

Active Member
Bài toán
Một lò xo lí tưởng treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo một vật nhỏ có khối lượng $m=100g$, lò xo có độ cứng $k=25 \ \text{N}/\text{m}$. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn $2cm$ rồi truyền cho vật tốc độ $10\pi \sqrt{3} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, chọn trục tọa độ có gốc trùng vị trí cân bằng của vật, chiều dương thẳng đứng xuống dưới. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{}^{2}\right)$ ; $\pi ^{2}=10$. Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai
A. $t=0,2s$
B. $t=0,4s$
C. $t=\dfrac{2}{15}s$
D. $t=\dfrac{1}{15}s$
Bài làm:

  • Dễ dàng có được $A=4$.

  • Ở VTCB lò xo giãn 4(cm). T=0: $x=-\dfrac{A}{2}$:

  • $\Delta t=t_{\left(-\dfrac{A}{2}\rightarrow A\rightarrow \dfrac{A}{2}\right)}=\dfrac{T}{2}=0,2\left(s\right)$

  • Chọn A.
 

Quảng cáo

Top