T

Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của...

Câu hỏi: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng
A. 9.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo n, lực hút tĩnh điện Cu-lông đóng vai trò là lực hướng tâm: ${{F}_{CL}}={{F}_{ht}}\Rightarrow \dfrac{k{{e}^{2}}}{{{r}^{2}}}=\dfrac{m{{v}^{2}}}{r}\Rightarrow v=\sqrt{\dfrac{k{{e}^{2}}}{mr}}\Rightarrow \dfrac{{{v}_{K}}}{{{v}_{M}}}=\sqrt{\dfrac{{{r}_{M}}}{{{r}_{K}}}}=\sqrt{\dfrac{{{3}^{2}}{{r}_{0}}}{{{r}_{0}}}}=3$.
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top