T

Thành phần đồng vị phóng xạ ${{C}^{14}}$ có trong khí quyển có chu...

Câu hỏi: Thành phần đồng vị phóng xạ ${{C}^{14}}$ có trong khí quyển có chu kỳ bán rã là 5568 năm. Mọi thực vật sống trên Trái Đất hấp thụ các bon dưới dạng CO2​ đều chứa một lượng cân bằng ${{C}^{14}}$. Trong một ngôi mộ cổ người ta tìm thấy một mảnh xưong nặng 18 g với độ phóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi vật hữu cơ này chết cách đây bao nhiêu lâu? Biết độ phóng xạ từ ${{C}^{14}}$ ở thực vật sống là 12 phân rã/phút.
A. 5378,58 năm.
B. 5275,68 năm.
C. 5168,28 năm.
D. 5068,28 năm.
+ Nguyên tắc xác định tuổi cổ vật thì hai mẫu vật: cổ và mới (còn sống) phải cùng khối lượng
+ Độ phóng xạ ở thực vật sống là 12 phân rã/phút nên:
${{H}_{0}}=12.18=216$ phân rã/phút
+ Độ phóng xạ ở mảnh xương cổ:
$H=112$ phân rã/phút
+ Áp dụng công thức
$H={{H}_{0}}{{2}^{\dfrac{-t}{T}}}\Leftrightarrow 112={{216.2}^{-\dfrac{t}{5568}}}\Rightarrow t=5275,86$ năm
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top