f biến thiên Tần số f lúc ban đầu là?

nhocmimihi

Active Member
Bài toán
Một cuộn cảm có điện trở R và độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số f. dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế ta thấy giữa hai đầu mạch điện là $U=37,5V$; giữa hai đầu cuộn cảm $U_{d}=50V$; giữa hai bản tụ điện $U_{C}=17,5V$. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện ta thấy $I=0,1A$. Khi tần số f thay đổi đến giá trị $f_{m}=331Hz$ thì cường độ dòng điện trong mạch điện đạt giá trị cực đại. Tần số f lúc ban đầu:
A. 60Hz
B. 100Hz
C. 498,9Hz
D. 500,4Hz
 

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán
Một cuộn cảm có điện trở R và độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số f. dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế ta thấy giữa hai đầu mạch điện là $U=37,5V$; giữa hai đầu cuộn cảm $U_{d}=50V$; giữa hai bản tụ điện $U_{C}=17,5V$. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện ta thấy $I=0,1A$. Khi tần số f thay đổi đến giá trị $f_{m}=331Hz$ thì cường độ dòng điện trong mạch điện đạt giá trị cực đại. Tần số f lúc ban đầu:
A. 60Hz
B. 100Hz
C. 498,9Hz
D. 500,4Hz
Bài làm
Gọi
$U_L =x$ thì $U_R^2 = 50^2-x^2$
Do đó
$$U^2 =U_R^2 +\left(U_L-U_x\right)^2$$
$$\Leftrightarrow 37,5^2= 50^2-x^2 +\left(x-17,5\right)^2$$
$$\Leftrightarrow x=40$$
Ta lại có
$$f_1=f_2.\sqrt{\dfrac{Z_{L_1}}{Z_{C_1}}}=f_2.\sqrt{\dfrac{U_{L_1}}{U_{C_1}}}
331.\sqrt{\dfrac{40}{17,5}}=500,4$$
Chọn D
Sao không dùng tới dữ kiện dòng điện $I=0,1$ A nhỉ?? Lừa chỗ nào à.
 

Quảng cáo

Top