T

Tại một điểm, đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tại một điểm, đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là
A. Cường độ âm.
B. Độ cao của âm.
C. Độ to của âm.
D. Mức cường độ âm.
+ Cường độ âm được xác định bằng năng lượng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc trong một đơn vị thời gian.
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top