Suất điện động hiệu dụng lúc này máy phát ra?

daodongco

Member
Bài Tập:
Một máy phát điện xoay chiều 1 pha đang hoạt động và phát ra dòng điện có tần số 50Hz.Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60vong/phut thì tần số dòng điện do máy phát ra là 60Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 50V so với ban đâu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 60vong/phut nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này do máy phát ra là?
A 280V
B 3200V
C 350 V
D 400V
Đề Thi Thử Nguyễn Huệ 2013
 

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài Tập:
Một máy phát điện xoay chiều 1 pha đang hoạt động và phát ra dòng điện có tần số 50Hz.Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60vong/phut thì tần số dòng điện do máy phát ra là 60Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 50V so với ban đâu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 60vong/phut nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này do máy phát ra là?
A 280V
B 3200V
C 350 V
D 400V
Đề Thi Thử Nguyễn Huệ 2013
Lời giải:
  • Gọi tốc độ quay và suất điện động hiệu dụng ban đầu cảu roto là :n và U
$$\dfrac{n+60}{n}=\dfrac{60}{50}\Rightarrow n=300.$$
$$\dfrac{U}{U+50}=\dfrac{50}{60}\Rightarrow U=250V.$$
  • Nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 60vong/phut $$\dfrac{U}{U'}=\dfrac{300}{300+120}\Rightarrow U'=350V.$$
Chọn C
 

Quảng cáo

Top