MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là?

hokiuthui200

Active Member
Bài toán
Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm $60$ vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ $50Hz$ đến $60Hz$ và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi $40V$ so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm $60$ vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:
A. $280V$
B. $320V$
C. $240V$
D. $400V$
 

tkvatliphothong

Well-Known Member
Bài toán
Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm $60$ vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ $50Hz$ đến $60Hz$ và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi $40V$ so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm $60$ vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:
A. $280V$
B. $320V$
C. $240V$
D. $400V$
Lời giải:
•Ta có: $\begin{cases} f_1=np=50 \\ f_2=\left(n+1\right)p=60 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n=5 \\ p=10 \end{cases} \Rightarrow f_3=\left(n+2\right)p=70$

•Lại có:
$E_2-E_1=\left(f_2-f_1\right)\dfrac{2 \pi .N. B.S}{\sqrt{2}} \Rightarrow 40=10\dfrac{ 2 \pi .N.B.S}{\sqrt{2}} \Rightarrow E_3=f_3\dfrac{N.B.S}{\sqrt{2}}=70.4=280\left(V\right)$
 

Quảng cáo

Top