Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng

Bài toán:Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.
B. 11 vân sáng.
C 5 vân sáng.
D 13 vân sáng.
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán:Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.
B. 11 vân sáng.
C 5 vân sáng.
D 13 vân sáng.

Bài làm:

Vẽ hình để quan sát dễ hơn:
Gọi H là hình chiếu của $S_2$ trên $S_1M$
Ta có:
\[ \begin{cases} d_2-d_1=S_2H \\ \sin{\hat{HS_1S_2}} =\dfrac{S_1H}{S_1S_2}=\dfrac{k.\lambda}{a}=\dfrac{k}{6} \end{cases} \]
Thế vào, áp dụng đánh giá: $-1 < \sin{\hat{HS_1S_2}} <1$ được:
\[ -6<k<6 \]
Vậy có 11 giá trị. Chọn đáp án B
 

phong90ntl

New Member
Bài toán:Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.
B. 11 vân sáng.
C 5 vân sáng.
D 13 vân sáng.

Bài làm:
$d_2-d_1<S_1 S_2 $( tính chất tam giác)
$\Rightarrow k\lambda< 6 \lambda$
$\Rightarrow k<6$
$\Rightarrow $có 11 cực đại tối đa.
P/s: Bài của bạn đã được sửa.
HBD.
 

Quảng cáo

Top