Số vân sáng đơn sắc quan sát được ???

rainmeteror

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1$ = 0,48$\mu$m, $\lambda_2$=0,64$\mu$m, $\lambda_3$=0,72$\mu$m. Số vân sáng đơn sắc quan sát được ở giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 26
B. 21
C. 16
D. 23
 

navibol

New Member
Bài
Bài toán
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1$ = 0,48$\mu$m, $\lambda_2$=0,64$\mu$m, $\lambda_3$=0,72$\mu$m. Số vân sáng đơn sắc quan sát được ở giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 26
B. 21
C. 16
D. 23
Bài này tớ tính ra là 63 nhưng sao không thấy có đáp án đó bạn ạ :(
 

navibol

New Member
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

rainmeteror

Active Member
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9}-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
Ừm. Đáp án của bài này là 21 thật. Nhưng mà khi tớ có làm thì được 16 vân thôi. Vì đề bài nó hỏi là số vân sáng "đơn sắc", và khi tớ lập thành bảng ra thì chỉ nhận được 16. Không hiểu là mất đâu 5 vân??? Thế mới tài cơ chứ :(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

rainmeteror

Active Member
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
À mà quên, cái cậu tính 21 vân ấy, thì đấy là số vân sáng xuất hiện trên màn thôi. Đúng ko? Đây là số vân đơn sắc cơ mà ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

navibol

New Member
Không, ý bạn là 2 vân trùng nhau ấy hả, tớ trừ rồi mà, 21 đáp án B đó :) số vân "đơn sắc" là 21 đó bạn :)
 

tkvatliphothong

Well-Known Member
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)
•Bạn xem lại nhé, bài giải này sai rồi, kết quả của bạn mới chỉ là số vân sáng quan sát được thôi.
•Số vân đơn sắc quan sát được$=21-5=16$
•Cần hiểu kĩ công thức!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

navibol

New Member
•Bạn xem lại nhé, bài giải này sai rồi, kết quả của bạn mới chỉ là số vân sáng quan sát được thôi.
•Số vân đơn sắc quan sát được$=21-5=16$
•Cần hiểu kĩ công thức!
Tớ hiểu đúng nhé bạn :) nếu không tính số vân trùng nhau thì là 26, vì tớ trừ 5 rùi nên còn 21, còn về công thức, hoàn toàn đúng, tớ đã giải tự luận để đưa về đó, và nó giải chung cho tất cả các bài dạng đó.
21 là số vân đơn sắc
 

tkvatliphothong

Well-Known Member
Tớ hiểu đúng nhé bạn :) nếu không tính số vân trùng nhau thì là 26, vì tớ trừ 5 rùi nên còn 21, còn về công thức, hoàn toàn đúng, tớ đã giải tự luận để đưa về đó, và nó giải chung cho tất cả các bài dạng đó.
21 là số vân đơn sắc
Tùy bạn thôi, mình chả cãi làm gì, nói thật mình từng ăn điểm câu này rồi
 

hoaluuly777

Well-Known Member
À, xin lỗi bạn, tớ tính BCNN có tý nhầm lẫn nên bị sai nên ko ra kết quả :(
$\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=6:8:9$
BCNN(6,8,9)=72
BCNN(6,8)=24
BCNN(6,9)=18
BCNN(8,9)=72
Ta có số vân sáng tính được là:
$N=72\left [ \left ( \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9} \right )-\left ( \dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{72} \right ) \right ]=21$
Đáp án B :)

Công thức rất hay, mình đã từng làm câu này rồi, đáp án 21 là chính xác
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Đáp án bài này là 16 nhé. Đúng như tkvatliphothong nói, số vân sáng navibol tính chỉ là số vân sáng quan sát được thôi.
Ví dụ: Có 10 vân sáng loại I-9 vân sáng loại II- 8 vân sáng loại III.
Trong đó I trùng II là 1 - II trùng III là 2 và III trùng I là 3. Không có I trùng II, III
Khi đó số vân sáng quan sát được là:
10+9+8-1-2-3=21
Đây mới là số vân sáng. Còn số vân sáng trùng nhau bạn phải trừ tiếp.
Nếu không tin các bạn vẽ biểu đồ Ven về các tập hợp giao nhau để biết rõ nhất.
Nên xem xét lại lời giải của mình tránh cứ khẳng định lời giải đúng.
 

rainmeteror

Active Member
Đây là một bài tập mà em đã xem qua lời giải của người làm, và người ta có ra đáp án, nhưng em nghĩ người ta hiểu nhầm (hoặc là em hiểu nhầm) về cái câu hỏi Số Vân Sáng đơn sắc quan sát trên màn, theo em, nếu đáp án là 21 thì đấy là số vân quan sát được, có trùng cả hai bức xạ đôi một. Nhưng nếu là đơn sắc thì đâu có được trùng.
 

Quảng cáo

Top