Số điểm giao động cực đại đồng pha, ngược pha với nguồn là bao nhiêu

Bài toán
Theo mình được biết thì trong giao thoa sóng cơ của 2 nguồn đồng pha; trên đoạn nối 2 nguồn thì số điểm dao động với biên độ max (ngược pha với nguồn)=số điểm dao động với biên độ max(đồng pha nguồn)+1. Vậy thì đối với 2 nguồn ngược pha, vuông pha và tổng quát là 2 nguồn lệch pha nhau một góc nào đó thì số điểm dao động cực đại đồng pha, ngược pha với nguồn là bao nhiêu?
 

Huyen171

Well-Known Member
Bài toán
Theo mình được biết thì trong giao thoa sóng cơ của 2 nguồn đồng pha; trên đoạn nối 2 nguồn thì số điểm dao động với biên độ max (ngược pha với nguồn)=số điểm dao động với biên độ max(đồng pha nguồn)+1. Vậy thì đối với 2 nguồn ngược pha, vuông pha và tổng quát là 2 nguồn lệch pha nhau một góc nào đó thì số điểm dao động cực đại đồng pha, ngược pha với nguồn là bao nhiêu?
Theo mình nghĩ là số điểm dao động cực đại thì thỏa mãn CT:
$d2-d1=\left(k+\dfrac{\Delta \varphi}{2\pi }\right)$
Còn số điểm dao động cùng pha với hai nguồn thì thỏa mãn:
$\dfrac{\varphi_{1}+\varphi_{2}}{2}-\dfrac{d1+d2}{\lambda}=k_2\pi $
Nhưng mà hai nguồn ngược pha và vuông pha thì có thể áp dụng công thức tính cực đại chứ còn cùng pha với nguồn thì phải biết với nguồn nào rồi áp CT:$d=k\lambda$
Mình nghĩ vậy thôi.:D
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán
Theo mình được biết thì trong giao thoa sóng cơ của 2 nguồn đồng pha; trên đoạn nối 2 nguồn thì số điểm dao động với biên độ max (ngược pha với nguồn)=số điểm dao động với biên độ max(đồng pha nguồn)+1. Vậy thì đối với 2 nguồn ngược pha, vuông pha và tổng quát là 2 nguồn lệch pha nhau một góc nào đó thì số điểm dao động cực đại đồng pha, ngược pha với nguồn là bao nhiêu?
Bạn viết phương trình tại điểm M trên đoạn nối 2 nguồn:
$u_m= 2a \cos \left(\dfrac{\varphi_1- \varphi_2}{2}+\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda} \right) \cos \left(\omega t- \dfrac{\pi \left(d_2+d_1\right)}{\lambda} + \dfrac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right)$
$\Leftrightarrow u_m= 2a \cos \left(\dfrac{\varphi_1- \varphi_2}{2}+\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda} \right) \cos \left(\omega t- \dfrac{\pi AB}{\lambda} + \dfrac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right)$
Điểm $M$ dao đông cực đại khi $\cos \left(\dfrac{\varphi_1- \varphi_2}{2}+\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda} \right)= \pm_1$
+) Nếu $-\dfrac{\pi AB}{\lambda} + \dfrac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}= \text{một số chẵn của} \pi $ thì:
cùng pha với nguồn khi $\cos \left(\dfrac{\varphi_1- \varphi_2}{2}+\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda} \right)=1$
ngược pha với nguồn khi $\cos \left(\dfrac{\varphi_1- \varphi_2}{2}+\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda} \right)=-1$
+) Nếu $-\dfrac{\pi AB}{\lambda} + \dfrac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}= \text{một số lẻ của} \pi $ thì
cùng pha với nguồn khi $\cos \left(\dfrac{\varphi_1-\varphi_2}{2}+\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda} \right)= -1 $
ngược pha với nguồn khi $\cos \left(\dfrac{\varphi_1- \varphi_2}{2}+\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda} \right)=1$
 

tiendatptbt

New Member
+) Nếu $-\dfrac{\pi AB}{\lambda} + \dfrac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}= \text{m} \pi $ với $m$ là số thập phân (vd: 9.25$\pi $ khi AB=9.25$\lambda$ và 2 nguồn kết hợp u=Acos(wt)) thì số điểm dao động cùng pha nguồn có điều kiện gì?
 

ncong7

New Member
$-l\leq \left(k+\dfrac{1}{2}\right)\lambda \leq l $ (hai nguồn ngược pha) với k thuộc Z, l là khoảng cách giữa 2 nguồn
$-l\leq \left(k+\dfrac{1}{4}\right)\lambda \leq l$ (hai nguồn vuông pha)

Tìm được n số giá trị k rồi thì bạn có thể tính được số dao động đồng pha, ngược pha
 
Last edited:

ncong7

New Member
Theo mình nghĩ là số điểm dao động cực đại thì thỏa mãn CT:
$d2-d1=\left(k+\dfrac{\Delta \varphi}{2\pi }\right)$
Còn số điểm dao động cùng pha với hai nguồn thì thỏa mãn:
$\dfrac{\varphi_{1}+\varphi_{2}}{2}-\dfrac{d1+d2}{\lambda}=k_2\pi $
Nhưng mà hai nguồn ngược pha và vuông pha thì có thể áp dụng công thức tính cực đại chứ còn cùng pha với nguồn thì phải biết với nguồn nào rồi áp CT:$d=k\lambda$
Mình nghĩ vậy thôi.:D

Phải thế này:

$d2-d1=\left(k+\dfrac{\Delta \varphi}{2\pi }\right)\lambda$
 

tiendatptbt

New Member
$-l\leq \left(k+\dfrac{1}{2}\right)\lambda \leq l $ (hai nguồn ngược pha) với k thuộc Z, l là khoảng cách giữa 2 nguồn
$-l\leq \left(k+\dfrac{1}{4}\right)\lambda \leq l$ (hai nguồn vuông pha)

Tìm được n số giá trị k rồi thì bạn có thể tính được số dao động đồng pha, ngược pha
Còn khi cần thoả cả 2 điều kiện cực đại và đồng pha nguồn thì sao bạn?(cũng với AB và nguồn như trên)
 

Quảng cáo

Top