Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là?

Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. Gọi C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước cách đều 2 nguồn và cách đều trung điểm O của AB 1 khoảng 8cm. Số điểm dao động cùng pha vs nguồn trên đoạn CD là?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. Gọi C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước cách đều 2 nguồn và cách đều trung điểm O của AB 1 khoảng 8cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Bài làm
Chắc chú này chưa học công thức nhỉ?
M cùng pha với nguồn trên trung trực AB thì:
\[ 6 \le d=k.\lambda \le 10\]
Với d là khoảng cách từ M đến nguồn. Nhưng ta cần tính từ trung điểm O đến 1 điểm và x2 nó lên.
Chọn B
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. Gọi C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước cách đều 2 nguồn và cách đều trung điểm O của AB 1 khoảng 8cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Bài làm:
Ta có hai nguồn giống nhau nên ta có:
Điểm cùng pha với nguồn cách nguồn những khoảng $$d= k \lambda ; k \in N^*.$$
Ta có:
$$6 \leq d \leq \sqrt{6^2+8^2}.$$
Ta có trên nửa đoạn CD có 3 điểm.
Chọn $B$.
 

Đá Tảng

Tuệ Quang
Moderator
Bài toán
Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. Gọi C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước cách đều 2 nguồn và cách đều trung điểm O của AB 1 khoảng 8cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Trả lời:
Cùng pha với 2 nguồn khi đó ta có:$\dfrac{2\pi d}{\lambda}=k_2\pi \Rightarrow d=k\lambda$
Số điểm cùng pha với nguồn trên $\text{CO}$ là $4\le k\lambda \le 4\sqrt{2} \Rightarrow$ số $k=3$
vậy trên $CD$ bằng $6 \rightarrow B$
 
Trên mặt nước có 2 nguồn giống nhau A và B, 2 nguồn cùng pha, cách nhau khoảng AB = 10 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng l = 0,5cm. C và D là 2 điểm khác nhau nằm trên mặt nước. CD vuông góc với AB tại M sao cho MA = 3cm MC = MD = 4cm. Số điểm dao động cực đại trên CD là.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
 

Quảng cáo

Top