The Collectors

Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có 4 cặp cực...

Câu hỏi: Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là
A. $100 \mathrm{~Hz}$.
B. $\text{60Hz}$.
C. $50~\text{Hz}$.
D. $120~\text{Hz}$.
Tần số của máy phát điện: $f=\dfrac{pn}{60}=\dfrac{4.900}{60}=60(~\text{Hz}).$
Để tínhtần số của máy phát điện xoay chiều, có hai trường hợp:
+ Nếu n (tốc độ quay) có đơn vị vòng/giây: $f=pn$.
+ Nếu n (tốc độ quay) có đơn vị vòng/phút: $f=\dfrac{pn}{60}$.
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top