The Collectors

Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có 4 cặp cực...

Câu hỏi: Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là
A. 60Hz
B. 100Hz
C. 120Hz
D. 50Hz
Phương pháp:
Sử dụng biểu thức tính tần số $f=np$
Cách giải:
Tần số: $f=np=\dfrac{900}{60}\cdot 4=60Hz$
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top