The Collectors

Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 6 cặp cực. Khi máy hoạt động ổn định thì suất điện động xoay chiều do máy phát ra có tần số 60Hz...

Câu hỏi: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 6 cặp cực. Khi máy hoạt động ổn định thì suất điện động xoay chiều do máy phát ra có tần số 60Hz. Lúc này rôto của máy quay với tốc độ bằng
A. 10 vòng/s
B. 20 vòng/s
C. 40 vòng/s
D. 60 vòng/s
Phương pháp:
Sử dụng biểu thức: $f=np$
Cách giải:
Tốc độ quay của roto: $n=\dfrac{f}{p}=\dfrac{60}{6}=10~vong/s$
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top