Nguyên tắc phát sóng điện từ là gì

Chuyên mục

Vậy chỉ cần có mạch chọn sóng là phát ở phạm vi gần rồi. Như vậy anten chỉ cần với điều kiện ở nơi xa thôi chứ.
 
Mạch chọn sóng là dùng trong máy thu. Người ta điều chỉnh C trong mạch LC sao cho tần số dao động của mạch LC đúng bằng tần số sóng cần chọn, khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện nên tín hiệu thu được là rõ nét nhất, do đó thu được sóng cần chọn.
 
Mạch LC là phát được sóng điện từ rồi, còn anten dùng để phát đi xa thôi cậu.
 
Trong câu còn một số đáp án khác
Dùng mạch dao động LC dao động điêu hòa
2. Đặt nguồn xoay chiều vaof 2 đầu mạch LC
3. Kết hợp máy dao động điện từ duy trì với anten
 
Các em có thể tham khảo trong hai trang sách sau: (Trích trong "Tài liệu chuyên vật lý 12, tập 1" của Tô Giang, Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi)

3941
3942
 
Như vậy, với mô hình phát sóng vô tuyến đơn giản này thì cần kết hợp 2 điều:
  1. Máy phát sóng (bộ phận chính là mạch dao dộng LC)
  2. Anten (là một mạch dao động LC hở cộng hưởng với mạch dao động của máy phát)
Và câu hỏi của dothihaianh nếu sửa lại thành: "Nguyên tắc phát sóng điện từ là kết hợp mạch phát sóng LC với anten" thì hợp lý hơn về câu chữ.
 

Quảng cáo

Back
Top