Nếu rút lỗi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng của bòng đèn

huynhcashin

Well-Known Member
Bài toán
Một đoạn mạch x.c nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lỗi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng của bòng đèn
A. Tăng lên
B. Giảm xuống
C. Tăng đột ngột rồi tắt
D. Không đổi
 

Chuyên mục

tung113311

Active Member
Bài toán
Một đoạn mạch x.c nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lỗi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng của bòng đèn
A. Tăng lên
B. Giảm xuống
C. Tăng đột ngột rồi tắt
D. Không đổi
Tớ nghĩ thế nè. Nếu rút lõi thép ra thì $L$ giảm nên $Z_{L}$ giảm vì vậy mà độ sáng tăng lên.
Đ. Á: A.
 

Quảng cáo

Top