MPĐ Nếu roto quay với tốc độ $3n$ vòng/phút thì dung kháng của tụ là

Heavenpostman

Active Member
Bài toán
Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần $R=15\Omega $ mắc nối tiếp với tụ điện $C$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rôto quay với tốc độ $n$ vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $I_{1} = 1(A)$. Khi rôto quay với tốc độ $2n$ vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $I_{2} = \sqrt6 (A)$. Nếu ro to quay với tốc độ $3n$ vòng/phút thì dung kháng của tụ là

A. 10$\sqrt 5$
B. 2$\sqrt 5$
C. 3
D. $\sqrt 5$
 

hongmieu

Well-Known Member
Bài toán
Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần $R=15\Omega $ mắc nối tiếp với tụ điện $C$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rôto quay với tốc độ $n$ vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $I_{1} = 1(A)$. Khi rôto quay với tốc độ $2n$ vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $I_{2} = 6 (A)$. Nếu ro to quay với tốc độ $3n$ vòng/phút thì dung kháng của tụ là

A. 10$\sqrt 5$
B. 2$\sqrt 5$
C. 3
D. $\sqrt 5$
Lời giải
Ta có
$$\left\{\begin{matrix}
1=\dfrac{U}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}(1)\\
6=\dfrac{2U}{\sqrt{R^2+\left ( \dfrac{Z_C}{2} \right )^2}}(2)
\end{matrix}\right.$$
Chia (1) cho (2) bạn sẽ rút ra được:
$$8R^2+\dfrac{5Z_C^2}{4}=0$$
Lạ quá, mình giải nhầm hay là đề sai vậy nhỉ :sad:
 

Heavenpostman

Active Member
Lời giải
Ta có
$$\left\{\begin{matrix}
1=\dfrac{U}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}\left(1\right)\\
6=\dfrac{2U}{\sqrt{R^2+\left( \dfrac{Z_C}{2} \right)^2}}\left(2\right)
\end{matrix}\right.$$
Chia (1) cho (2) bạn sẽ rút ra được:
$$8R^2+\dfrac{5Z_C^2}{4}=0$$
Lạ quá, mình giải nhầm hay là đề sai vậy nhỉ :sad:
Sr bạn, mình chép nhầm cái $I$, $I=\sqrt6$ cơ
Nhưng tks vì mình bít hướng làm rồi :big_smile:
Đã sửa lại đề
 

fan barca

Member
Lời giải
Ta có
$$\left\{\begin{matrix}
1=\dfrac{U}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}\left(1\right)\\
6=\dfrac{2U}{\sqrt{R^2+\left( \dfrac{Z_C}{2} \right)^2}}\left(2\right)
\end{matrix}\right.$$
Chia (1) cho (2) bạn sẽ rút ra được:
$$8R^2+\dfrac{5Z_C^2}{4}=0$$
Lạ quá, mình giải nhầm hay là đề sai vậy nhỉ :sad:
Sai đề hay sao cậu à Zc âm vô lý
 

Quảng cáo

Top