MPĐ Nếu roto quay với 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ là

nhocmimihi

Active Member
Bài toán
Cho mạch điện RC với $R = 15\Omega $. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng $I_{1} = 1A$ Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch $I_{2}=\sqrt{6}$ A. Nếu roto quay với 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ là
A. $2\sqrt{5}\Omega$
B. $18\sqrt{5}\Omega$
C. $3\Omega$
D. $5\sqrt{5}\Omega$
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Cho mạch điện RC với $R = 15\Omega $. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng $I_{1} = 1A$ Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch $I_{2}=\sqrt{6}$ A. Nếu roto quay với 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ là
A. $2\sqrt{5}\Omega$
B. $18\sqrt{5}\Omega$
C. $3\Omega$
D. $5\sqrt{5}\Omega$
Bài làm:
Ta có:
$$ 1= \dfrac{E}{\sqrt{15^2+Z_C^2}}.$$
$$ \sqrt{6} = \dfrac{2E}{\sqrt{15^2+\dfrac{Z_C^2}{4}}}.$$
Từ đó ta có(sau khi rút E theo $Z_C$):
$$Z_C= 6\sqrt{5}.$$
Khi tần số góc quay tăng 3 lần thì dung kháng giảm 3 lần.
Chọn $A$.
 

Quảng cáo

Top