Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là

hvcs994

Active Member
Bài toán
Mạch $AB$ gồm $R,C$,cuộn cảm mắc theo thứ tự. Gọi $M$ là điểm giữa $R$ và $C$, $N$ là điểm giữa tụ $C$ và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số $f=50Hz$ thì đo được hiệu điện thế $M,B$ là $\dfrac{U}{\sqrt{3}}$, điện áp $U_{AN}$ lệch pha $90^{0}$ so với $U_{MB}$, và $U_{AB}$ lệch pha $60^{0}$ so với $U_{AN}$. Biết công suất mạch là $200W$. Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là
A. $300W$
B. $240W$
C. $180W$
D. $400W$
Đ/s : C ( mình tính mãi cũng chỉ ra $300W$ )
 

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán
Mạch $AB$ gồm $R,C$,cuộn cảm mắc theo thứ tự. Gọi $M$ là điểm giữa $R$ và $C$, $N$ là điểm giữa tụ $C$ và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số $f=50Hz$ thì đo được hiệu điện thế $M,B$ là $\dfrac{U}{\sqrt{3}}$, điện áp $U_{AN}$ lệch pha $90^{0}$ so với $U_{MB}$, và $U_{AB}$ lệch pha $60^{0}$ so với $U_{AN}$. Biết công suất mạch là $200W$. Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là
A. $300W$
B. $240W$
C. $180W$
D. $400W$
Đ/s : C ( mình tính mãi cũng chỉ ra $300W$ )

Bài này không cho I thì tính làm sao được nhỉ?
Hai giá trị cường độ dòng điện trong hai trường hợp này khác nhau nên lập tỉ số cũng không được
 

Tàn

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán
Mạch $AB$ gồm $R,C$,cuộn cảm mắc theo thứ tự. Gọi $M$ là điểm giữa $R$ và $C$, $N$ là điểm giữa tụ $C$ và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số $f=50Hz$ thì đo được hiệu điện thế $M,B$ là $\dfrac{U}{\sqrt{3}}$, điện áp $U_{AN}$ lệch pha $90^{0}$ so với $U_{MB}$, và $U_{AB}$ lệch pha $60^{0}$ so với $U_{AN}$. Biết công suất mạch là $200W$. Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là
A. $300W$
B. $240W$
C. $180W$
D. $400W$
Đ/s : C ( mình tính mãi cũng chỉ ra $300W$ )

Nếu nghĩ mình giải sai thì thì trình bày cách giải của mình ra. Cứ úp mở thế ai mà biết đươc.
$$\begin{matrix}
r=\dfrac{R}{2}\\
Z_C=\dfrac{R}{\sqrt{3}}\\
Z_L=\dfrac{5\sqrt{3}R}{6}
\end{matrix}
$$
Ta có :$$\dfrac{P'}{P}=\dfrac{3}{2}$$
Vây $P'=300W$
 

ashin_xman

Đại Học Y Hà Nội
Moderator
Bài toán
Mạch $AB$ gồm $R,C$,cuộn cảm mắc theo thứ tự. Gọi $M$ là điểm giữa $R$ và $C$, $N$ là điểm giữa tụ $C$ và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số $f=50Hz$ thì đo được hiệu điện thế $M,B$ là $\dfrac{U}{\sqrt{3}}$, điện áp $U_{AN}$ lệch pha $90^{0}$ so với $U_{MB}$, và $U_{AB}$ lệch pha $60^{0}$ so với $U_{AN}$. Biết công suất mạch là $200W$. Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là
A. $300W$
B. $240W$
C. $180W$
D. $400W$
Đ/s : C ( mình tính mãi cũng chỉ ra $300W$ )

Bài Làm:
Vẽ giãn đồ trượt ta có:
$$U_{R}=\dfrac{U}{\sqrt{3}}, U_{C}=\dfrac{U}{3},U_{r}=\dfrac{U}{2\sqrt{3}},U_{L}=\dfrac{5U}{6}$$
$$\Leftrightarrow R=2r=\sqrt{3}Z_{C}=\dfrac{2\sqrt{3}}{5}Z_{L}$$
$$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
r=\dfrac{1}{2}R\\
Z_{C}=\dfrac{R}{\sqrt{3}}\\
Z_{L}=\dfrac{5R}{2\sqrt{3}}\\

\end{matrix}\right.$$
Mà ta có:
$$P=(R+r),\dfrac{U^{2}}{(r+R)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=\dfrac{1}{2}.\dfrac{U^{2}}{R}=200\rightarrow \dfrac{U^{2}}{R}=400$$
Nên nối tắt hai đầu cuộn dây thì:
$$P=(R).\dfrac{U^{2}}{(R)^{2}+(Z_{C})^{2}}=300$$
Đáp án: A
Đáp án có tin cậy không bạn? Theo mình chắc đáp án có nhầm lẫn đó bạn.
 

hvcs994

Active Member
Nếu nghĩ mình giải sai thì thì trình bày cách giải của mình ra. Cứ úp mở thế ai mà biết đươc.
$$\begin{matrix}
r=\dfrac{R}{2}\\
Z_C=\dfrac{R}{\sqrt{3}}\\
Z_L=\dfrac{5\sqrt{3}R}{6}
\end{matrix}
$$
Ta có :$$\dfrac{P'}{P}=\dfrac{3}{2}$$
Vây $P'=300W$
Mình cũng làm ra như bạn.
 

hvcs994

Active Member
Bài Làm:
Vẽ giãn đồ trượt ta có:
$$U_{R}=\dfrac{U}{\sqrt{3}}, U_{C}=\dfrac{U}{3},U_{r}=\dfrac{U}{2\sqrt{3}},U_{L}=\dfrac{5U}{6}$$
$$\Leftrightarrow R=2r=\sqrt{3}Z_{C}=\dfrac{2\sqrt{3}}{5}Z_{L}$$
$$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
r=\dfrac{1}{2}R\\
Z_{C}=\dfrac{R}{\sqrt{3}}\\
Z_{L}=\dfrac{5R}{2\sqrt{3}}\\

\end{matrix}\right.$$
Mà ta có:
$$P=(R+r),\dfrac{U^{2}}{(r+R)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=\dfrac{1}{2}.\dfrac{U^{2}}{R}=200\rightarrow \dfrac{U^{2}}{R}=400$$
Nên nối tắt hai đầu cuộn dây thì:
$$P=(R).\dfrac{U^{2}}{(R)^{2}+(Z_{C})^{2}}=300$$
Đáp án: A
Đáp án có tin cậy không bạn? Theo mình chắc đáp án có nhầm lẫn đó bạn.
Đề số 4 của thầy Hồ Hoàng Việt. chắc đáp an bị nhầm rồi
 

Quảng cáo

Top