Nếu cho con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa 2 bản tụ điện phẳng có véc tơ cường độ điện

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, quả nặng có khối lượng m và mang điện tích q. Biết $qE<<mg$. Khi không có điện trường con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Nếu cho con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa 2 bản tụ điện phẳng có véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ thẳng đứng hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là:
A. $T'=T(1+\dfrac{qE}{mg})$
B. $T'=T(1+\dfrac{qE}{2mg})$
C. $T'=T(1-\dfrac{qE}{2mg})$
D. $T'=T(1-\dfrac{qE}{mg})$
 

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, quả nặng có khối lượng m và mang điện tích q. Biết $qE<<mg$. Khi không có điện trường con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Nếu cho con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa 2 bản tụ điện phẳng có véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ thẳng đứng hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là:
A. $T'=T(1+\dfrac{qE}{mg})$
B. $T'=T(1+\dfrac{qE}{2mg})$
C. $T'=T(1-\dfrac{qE}{2mg})$
D. $T'=T(1-\dfrac{qE}{mg})$
Bài làm
Do $\vec{E}$ thẳng đứng hướng xuống thì $g'=g+\dfrac{qE}{m}$
$\Rightarrow \dfrac{T}{T'} =\sqrt{\dfrac{g'}{g}}=\sqrt{1+\dfrac{qE}{mg}}$
$\Rightarrow T=T'.\sqrt{1+\dfrac{qE}{mg}}=T'.(1+\dfrac{qE}{mg})^{\dfrac{1}{2}}\approx T'(1+\dfrac{qE}{2mg})$ - Theo bất đẳng thức Bernoulli.
Soi lên thì không có đáp án đúng, bạn xem lại xem
 

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bạn lvcat nhầm rồi. Đề bài hỏi T' chứ đâu hỏi T.Đáp án là C
Cậu trình bày bài làm ra được không, tớ không biểu diễn được T' để có cái mẫu là $mg$ nên mới biểu diễn theo T thôi nên mới biểu diễn theo T thôi .
 

titan

Member
Mình mới vào diễn đàn nên còn chưa thạo gõ latex nên cậu thông cảm. Trong bài làm của cậu thì chỉ cần thay đổi vai trò giưã T và T'.Từ đó 1\2 trở thành -1\2.Rồi theo bất đẳng thức cậu nói suy ra đáp án
 
Bài làm
Do $\vec{E}$ thẳng đứng hướng xuống thì $g'=g+\dfrac{qE}{m}$
$\Rightarrow \dfrac{T}{T'} =\sqrt{\dfrac{g'}{g}}=\sqrt{1+\dfrac{qE}{mg}}$
$\Rightarrow T=T'.\sqrt{1+\dfrac{qE}{mg}}=T'.(1+\dfrac{qE}{mg})^{\dfrac{1}{2}}\approx T'(1+\dfrac{qE}{2mg})$ - Theo bất đẳng thức Bernoulli.
Soi lên thì không có đáp án đúng, bạn xem lại xem
Mình chỉ phân vân là không biết cái q nó âm hay dương thì làm sao giải thôi.
 

Quảng cáo

Top