Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu

Bài toán:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào 1 điểm cố định .Treo vào đầu còn lại của lò xo 1 vật m=100g , sao đó dùng một đoạn dây nhẹ nối thêm vật m'=50g vào vật thò lò xo có độ dãn tổng cộng 12 cm .Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu ? Lấy $g=10m/s^2$
A. 0.01J
B. 0.02J
C. 0.03J
D. 0.04J
 

tragiang12

New Member
Bài toán:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào 1 điểm cố định .Treo vào đầu còn lại của lò xo 1 vật m=100g , sao đó dùng một đoạn dây nhẹ nối thêm vật m'=50g vào vật thò lò xo có độ dãn tổng cộng 12 cm .Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu ? Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
A. 0.01J
B. 0.02J
C. 0.03J
D. 0.04J
Mình(hieubuidinh) sửa lại!
Từ $\dfrac{\left(m+m'\right).g}{k}=0,12$ suy ra $k=12,5$
Khi dây đứt, vị trí cân bằng của vật 1 sẽ cao hơn vị trí ban đầu 1 đoạn $\Delta l_{1}=\dfrac{\left(m+m'\right).g}{k}-\dfrac{m'g}{k}=\dfrac{mg}{k}=008\left(m\right)=A$
$\Rightarrow W=0,04$.
Đây là bài trước của bạn:
từ (m+m'). G/k=0,12 suy ra k=12,5 . Khi dây đứt, vị trí cân bang của vật 1 sẽ cao hỏn vị trí ban đầu 1 đoạn $\bigtriangleup$l1=(m+m'). G/k-m'g/k=mg/k=008(m)=A $\Rightarrow$ W=0,04
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
từ (m+m').g/k=0,12 suy ra k=12,5 . khi dây đứt , vị trí cân bang của vật 1 sẽ cao hỏn vị trí ban đầu 1 đoạn
gif.latex
l1=(m+m').g/k-m'g/k=mg/k=008(m)=A => W=0,04
Bạn chú ý gõ công thức cho đúng!
Có lẽ không phải nhắc thêm nữa, vì đó là nội quy!
 

Quảng cáo

Top