Năng lượng sóng âm giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là?

sona2k39

New Member
Bài toán
Một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. 3 điểm S,A,B ở cùng trên 1 phương truyền sóng, $AB=61,2 cm$ và A,B ở cùng phía so với S. Điểm M là trung điểm AB cách S $50 m$ và có mức cường độ âm $10 dB$. Vận tốc âm trong không khí là $340 m/s$ và môi trường không hấp thụ âm (cường độ âm chuẩn là $I_o=10^{-12} W/s^2$). Năng lượng sóng âm giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là?
Đáp án là $45,655. 10^{-8} J$
 

thehiep

Giọt nước tràn mi
Bài toán
Một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. 3 điểm S,A,B ở cùng trên 1 phương truyền sóng, $AB=61,2 cm$ và A,B ở cùng phía so với S. Điểm M là trung điểm AB cách S $50 m$ và có mức cường độ âm $10 dB$. Vận tốc âm trong không khí là $340 m/s$ và môi trường không hấp thụ âm (cường độ âm chuẩn là $I_o=10^{-12} W/s^2$). Năng lượng sóng âm giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là?
Đáp án là $45,655. 10^{-8} J$


Hướng dẫn
Năng lượng: $W=P.\Delta t= 4\pi .R^2.I.\dfrac{AB}{v}=4\pi . 50^2 . 10^{-12} . \dfrac{61,2}{340} = 5,652.10^{-9} J$
Sửa $AB=61,2 cm$ thành $AB=61,2m$ vì con số $61,2cm$ rất vô lí!
 

Quảng cáo

Top