T

Năng lượng mà sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm tại...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Năng lượng mà sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm tại một điểm gọi là
A. Biên độ của âm.
B. Cường độ âm tại điểm đó.
C. Mức cường độ âm.
D. Mức cường độ âm.
+ Năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian gọi là cường độ âm.
Đáp án B.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top