Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là

zkdcxoan

Well-Known Member
Bài toán
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có năng lượng dao động lần lượt là $W$ và $2W$. Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là:
A. $7W$
B. $6W$
C. $5W$
D. $3W$
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có năng lượng dao động lần lượt là $W$ và $2W$. Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là:
A. $7W$
B. $6W$
C. $5W$
D. $3W$
Lời giải
Theo bài ra ta có:
$$2=\dfrac{W_2}{W_1}=\dfrac{A_2^2}{A_1^2} \Rightarrow A_2=\sqrt{2} A_1.$$
$$\dfrac{W_{th}}{W_1}=\dfrac{\left(A_1+A_2\right)^2}{A_1^2}=\left(\sqrt{2}+1\right)^2.$$
Chọn B.
 

Quảng cáo

Top