The Collectors

Một sóng dừng trên dây có bước sóng l, N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị trí cân bằng...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một sóng dừng trên dây có bước sóng l, N là một nút sóng. Hai điểm M1​, M2​ nằm về 2 phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là λ/8 và λ/12. Ở cùng cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 ​và M2​ bằng
A. $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
B. $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
C. $-\sqrt{2}$
D. $\sqrt{2}$
+ M1​ và M2​ nằm trên các bó đối xứng nhau qua một nút nên dao động ngược pha nhau.
$\left\{ \begin{aligned}
& {{a}_{M1}}={{a}_{N}}\left| \sin \dfrac{2\pi {{d}_{N{{M}_{1}}}}}{\lambda } \right|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}{{a}_{N}} \\
& {{a}_{M1}}={{a}_{N}}\left| \sin \dfrac{2\pi {{d}_{N{{M}_{1}}}}}{\lambda } \right|=\dfrac{1}{2}{{a}_{N}} \\
\end{aligned} \right.$
$\Rightarrow $ Với hai đại lượng ngược pha, ta luôn có $\dfrac{{{x}_{M1}}}{{{x}_{M2}}}=-\dfrac{{{a}_{M1}}}{{{a}_{M2}}}=-\sqrt{2}.$
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top